• Aktualności

  Dr Mateusz Maciejczyk laureatem prestiżowego stypendium START Fundacji Nauki Polskiej

  12.05.2020 18:08
  Autor: Administrator UMB

  Dr n. med. Mateusz Maciejczyk został laureatem konkursu START 2020 Fundacji Nauki Polskiej (FNP) w kategorii stomatologia. Nagrodzony został cykl prac poświęconych wykorzystaniu śliny w nieinwazyjnej diagnostyce chorób ogólnoustrojowych. Opiekunem naukowym badań była prof. dr hab. Anna Zalewska, kierownik Samodzielnej Pracowni Stomatologii Doświadczalnej.

   

  Program START jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. W programie panuje wysoka konkurencja. „Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 845 kandydatów. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł.

   

  Dr Mateusz Maciejczyk pracuje jako adiunkt w Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii pod kierownictwem prof. Małgorzaty Żendzian-Piotrowskiej. Jest absolwentem farmacji z 2016 roku, laureatem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia naukowe. Pomimo młodego wieku (29 lat), dorobek naukowy dr Maciejczyka obejmuje aż 60 pozycji piśmiennictwa (w tym 30 prac oryginalnych, 20 prac przeglądowych i 10 monografii) o łącznym współczynniku Impact Factor ponad 210 (MNiSW: 4260). Warto podkreślić, że dr Maciejczyk jest pierwszym, drugim bądź ostatnim i korespondencyjnym autorem w większości wspomnianych prac z Listy Filadelfijskiej, a jego indeks Hirscha wynosi 14. Autor 130 komunikatów zjazdowych oraz współtwórca krajowego i międzynarodowego zgłoszenia patentowego. Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki Preludium-15 oraz współwykonawca ponad 50 projektów badawczych realizowanych na UMB. Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz International Society for Free Radical Research. Recenzent/guest editor w międzynarodowych czasopismach naukowych, takich jak Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Journal of Clinical Medicine, Journal of Endocrinology, International Journal of Molecular Sciences czy Oral Diseases. Członek Editorial Board w czasopiśmie Reactive oxygen species (ROS), współautor podręcznika Saliva in human health and disease. Zainteresowania naukowe dr Maciejczyka obejmują zaburzenia równowagi redoks gruczołów ślinowych, a także wykorzystanie śliny w nieinwazyjnej diagnostyce chorób metabolicznych i neurodegeneracyjnych.

  Powrót