• Aktualności

  Komunikat Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów od dnia 25 maja 2020r.

  20.05.2020 13:40
  Autor: Administrator UMB

   

  1. Wszystkie formy zajęć, zgodnie z programem studiów na danym kierunku, które odbyły się w formie zdalnej (prowadzone w terminie od 12 marca do 24 maja 2020r.) są zrealizowane i nie wymagają powtórzenia w tradycyjnej formie.

   

  2. Począwszy od dnia 25 maja 2020r. umożliwia się studentom kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, fizjoterapii, elektroradiologii, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa i położnictwa, uczestniczenie w niektórych zajęciach klinicznych zgodnie z harmonogramem, po wcześniejszym zgłoszeniu udziału do właściwego dziekanatu.

  Studenci, którzy zgłoszą brak możliwości udziału w zajęciach klinicznych, a także studenci pozostałych kierunków studiów prowadzonych przez UMB,  mają obowiązek kontynuacji kształcenia w formie zdalnej.

   

  3. Wszystkim studentom, zgodnie z programem studiów, zezwala się na realizację praktyk oraz praktycznej nauki zawodu z zachowaniem zaleceń GIS dotyczących bezpiecznego uczestniczenia studentów w zajęciach, bądź zaleceń GIS właściwych dla miejsca realizacji praktyk. W przypadku uzasadnionego braku możliwości realizacji praktyk zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu w roku akademickim 2019/2020, zezwala się na realizację praktyk wakacyjnych z bieżącego roku akademickiego w kolejnym roku akademickim – tj. roku 2020/2021, o ile student poinformuje opiekuna praktyk o braku możliwości realizacji w terminie do dnia 15 września 2020r.

   

  4. Począwszy od dnia 25 maja 2020r. umożliwia się nauczycielom akademickim prowadzenie konsultacji dotyczących prac licencjackich i magisterskich w grupach nie większych niż 3 osobowe. Obrony prac  licencjackich i magisterskich odbywać się będą  w formie stacjonarnej z zastrzeżeniem, że skład komisji egzaminacyjnej nie może być większy niż 4 osoby.

   

  5. Weryfikacja efektów uczenia się określonych w programie kształcenia (w tym egzaminy, zaliczenia), powinna odbywać się zdalnie z wykorzystaniem zalecanych przez Uczelnię technologii informatycznych, zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację.

  W sytuacjach wyjątkowych (np. egzamin komisyjny, brak możliwości zapewnienia kontroli przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, brak poprawnego działania narzędzi informatycznych), po uzgodnieniu z właściwym Dziekanem Wydziału, egzamin może odbyć się na terenie Uczelni.

   

  6. Wszelkie formy realizacji dydaktyki oraz weryfikacji efektów uczenia się na terenie Uczelni muszą odbywać się z zachowaniem zaleceń GIS dotyczących bezpiecznego uczestniczenia studentów w zajęciach.

   

  Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach obowiązujące w dacie wydawania komunikatu:

   

  https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach

   

  Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni:

   

  https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni

  Powrót