• Aktualności

  myMUB - Trwają intensywne prace nad stworzeniem pierwszej aplikacji mobilnej dla studentów zagranicznych

  26.05.2020 08:49
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB intensywnie pracuje nad stworzeniem aplikacji mobilnej myMUB, dedykowanej studentom i gościom zagranicznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Aplikacja powstaje w anglojęzycznej wersji językowej. Będzie to pierwsza aplikacja zaprojektowana w celu ułatwienia startu na uczelni zagranicznym studentom wśród białostockich uczelni. Nadzór nad tworzeniem aplikacji pełni bezpośrednio Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej - dr hab. Tomasz Hryszko.

  Aplikacja mobilna myMUB będzie narzędziem ułatwiającym funkcjonowanie anglojęzycznych studentów, doktorantów i naukowców na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Studenci, wykładowcy i goście z zagranicy często mają problemy z aklimatyzacją, w szczególności w kraju, charakteryzującym się odrębnym kręgiem kulturowym. Uruchomienie aplikacji mobilnej myMUB ma na celu poprawienie komfortu studiowania studentów zagranicznych na UMB oraz pobytu zagranicznych naukowców i gości, a także ich szybką integrację z całą społecznością akademicką UMB. W szczególności, aplikacja ma ułatwić nowym studentom poruszanie się po kampusie uczelni oraz Białymstoku.

  W aplikacji znajdzie się 12 modułów:

  1. University – zawierający informacje o uczelni, Pałacu Branickich, jak również zakładkę dotyczącą procesu rekrutacji na studia anglojęzyczne,

  2. Campus – moduł stworzony w oparciu o Mapy Google, z naniesionymi budynkami uniwersyteckimi oraz miejscami usługowymi (restauracje, hotele, punkty ksero) zlokalizowanymi w obrębie kampusu UMB. Każde miejsce będzie miało stworzoną wizytówkę, zawierającą podstawowe dane takie jak godziny otwarcia, adres, telefon czy e-mail. Poprzez moduł będzie również możliwość nawigowania do miejsca docelowego.

  3. Schedule – narzędzie do zarządzania planem dnia zintegrowane z kalendarzem smartfona,

  4. News – moduł informacyjny, w ramach którego publikowane będą najświeższe informacje z życia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz ważne komunikaty,

  5. Guide – stanowiący kompleksowy przewodnik dla nowych studentów lub gości zagranicznych, obejmujący m.in. dane kontaktowe do jednostek UMB, które obsługują studentów zagranicznych, informacje dotyczące legalizacji pobytu, bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej w Polsce, transportu, a także słowniczek polsko-angielski z najczęściej używanymi słowami i zwrotami,

  6. Welcome Centre - zawierający spis spraw, które można załatwić w punkcie Welcome Centre, jak również możliwość szybkiego kontaktu z pracownikami obsługującymi punkt kontaktowy dla studentów zagranicznych,

  7. Education – będący swoistym kompendium wiedzy na temat anglojęzycznych studiów. Tutaj studenci będą mieli możliwość sprawdzenia sylabusów, planów zajęć, regulacji dotyczących studiów, a także w prosty sposób skontaktować się z Dziekanatem English Division,

  8. Emergency Numbers - moduł umożliwiający wykonanie telefonu alarmowego (112, 997, 998, 999),

  9. International Cooperation – w module opisana zostanie m.in. współpraca międzynarodowa UMB z innymi ośrodkami z zagranicy, a także procedura aplikowania na wyjazdy zagraniczne w pigułce.

  10. Bialystok – moduł, w którym zamieszczony zostanie krótki opis miasta oraz ciekawych miejsc/zabytków do odwiedzenia, listy urzędów czy obiektów sportowych, a także informacje o Podlasiu,

  11. Exchange Rate – rozwiązanie umożliwiające w prosty sposób przeliczenie kursu walut z PLN na pięć walut obcych (USD, GBP, EUR, NOK i SEK) lub na odwrót.

  12. About the app – moduł podsumowujący, w którym zawarty zostanie opis aplikacji, źródło finansowania, a także krótka instrukcja – jak korzystać z aplikacji.

  Aplikacja będzie gotowa przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2020/2021 i będzie dostępna zarówna na smartfony z systemami Android jak i IOS. Pobranie aplikacji będzie możliwe z dedykowanej strony startowej, jak również ze sklepów internetowych Google Play i App Store.

  Dział Współpracy Międzynarodowej

  Aplikacja mobilna myMUB jest tworzona w ramach projektu pn. „Umiędzynarodowienie 2.0. Nowa jakość w budowaniu kultury umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, realizowanego w ramach programu NAWA "Welcome to Poland".

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

   

  Powrót