• Aktualności

  Ulica w Białymstoku będzie nosiła imię prof. Andrzeja Kalicińskiego, Rektora UMB w latach 1990-1993

  23.06.2020 14:53
  Autor: Administrator UMB

  22 czerwca 2020 roku, Rada Miasta Białegostoku podjęła decyzja, aby uhonorować pamięć o prof. Andrzeju Stanisławie Kalicińskim (Rektorze AMB w latach 1990-1993), nadając jego imię ulicy na os. Dojlidy (droga łącząca ul. Jacka Kuronia i ul. Franciszka Karpińskiego).

   

  prof. Andrzej Kaliciński, lekarz, internista, kardiolog

  ur. 14 marca 1922, Granica pow. Będzin,

  II wojna światowa:

  wrzesień 1939 – obrońca Warszawy (ochotnik),

  Okupacja niemiecka:

  1940 - 1945 Polski Związek Powstańczy, AK /działalność konspiracyjna i zbrojna/

  1943 - świadectwo dojrzałości na Tajnych Kursach Nauczania w Liceum im. A. Mickiewicza w Warszawie

  Po wojnie:

  /1951/ Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku ,

  1953-1993 praca w AMB /1970-1993 kierownik Kliniki Kardiologii AMB/,

  1990-1993 pełnił urząd rektora AMB,

  Działalność naukowa i społeczna;

  - Konsultant Regionalny Chorób Wewnętrznych

  - popularyzator wiedzy medycznej  z zakresu chorób serca i zagrożeń cywilizacyjnych. Swoje wystąpienia prezentował na łamach prasy, publikacji popularno-naukowych i programów radiowych /współautor 22 audycji/,

  - w roku 1980 współuczestniczył w powstaniu organizacji uczelnianej NSZZ Solidarność AMB, czynnie uczestnicząc na forum tego ogólno-społecznego ruchu jakim był ten związek.

  - w okresie stanu wojennego kierowana przez niego Klinika Kardiologii AMB udzielała pomocy osobom i ich rodzinom dotkniętym represjom politycznym.

  - od roku 1986 orędownik budowy ośrodka sanatoryjnego w Supraślu, koło Białegostoku,

  - inicjator nadania przez Senat Uczelni skwerowi przed gmachem Państwowego Szpitala Klinicznego AMB imienia ks. Jerzego Popiełuszki,

  - w latach 1989-1991 piastował godność senatora RP, reprezentując ówczesne województwo białostockie. /do wyborów w 1989 roku przystąpił z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Białostockiej/

  - 1992 profesor zwyczajny,

  - orędownik i organizator pomocy Polakom mieszkającym  na „Wschodzie” w zakresie kształcenia medycznego i podwyższania ich kwalifikacji medycznych,

  - organizator „białych sobót i niedziel” na Wileńszczyźnie.

  - Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Polskiego Uniwersytetu w Wilnie (1992) następnie Fundacji na Rzecz Kształcenia Medycznego Polaków zza Wschodniej Granicy (1993) i „Fundacji Medycznej-Wschód” (1994),

  - działacz Unii Demokratycznej a następnie Unii Wolności,

  - wnioskodawca nadania w 1992 roku tytułu doktora honoris causa AMB prezydentowi RP Ryszardowi  Kaczorowskiemu.

  Zmarł 4 kwietnia 2002 roku. Pochowany na Cmentarzu Farnym w Białymstoku.

  Przypominamy też inne miejsca w Białymstoku, które noszą nazwy związane z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku:

  1. Bulwar prof. Tadeusza Kielanowskiego - współzałożyciel i pierwszy rektor Akademii Medycznej w Białymstoku) - główna aleja w ogrodzie górnym Pałacu Branickich, , ceniony ftyzjatra, kierownik Kliniki Ftryzjatrii (Chorób Płuc i Gruźlicy), założyciel Telefonu Zaufania w Polsce 
  2. Ulica dr Ireny Białówny - twórczyni białostockiej pediatrii, założycielka Domu Małych Dzieci oraz oddziałów pediatrycznych w białostockich szpitalach, organizatorka Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 
  3. Ulica prof. Witolda Sławińskiego - biolog, botanik, pierwszy kierownik Zakładu Biologii Ogólnej AMB, badacz doliny rzeki Supraśl, odkrywca złóż borowiny, założyciel Ogrodu Botanicznego i Roślin Leczniczych AMB 
  4. Skwer doc. Włodzimierza Zankiewicza - pionier białostockiej kardiologii, twórca pierwszej w Białymstoku Pracowni do Badań Elektrokardiograficznych, współorganizator Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku 
  5. Ulica dr Berty Szaykowskiej - lekarz, wieloletnia dyrektor Biblioteki Głównej AMB 
  6. Skwer prof. Agnieszki Borzuchowskiej - pionierka walki z AIDS w Polsce, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego AMB 
  7. Plac dr Andrzeja Lussy - lekarz, nauczyciel akademicki, prezydent miasta Białegostoku 1994-1995, założyciel uczelnianych struktur "Solidarności" 
  8. Ulica Akademicka - nawiązująca do dziedzictwa UMB w centrum Białegostoku 
   

   

  Powrót