• Aktualności

  dr hab. Robert Milewski wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej PTI

  28.06.2020 20:13
  Autor: Administrator UMB

   

  27 czerwca 2020 r. na XIII Zjeździe Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego - największego towarzystwa naukowego w Polsce, dr hab. Robert Milewski został wybrany do władz centralnych towarzystwa.

  Został on wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej PTI.
  Dr hab. Robert Milewski jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego od 2010 roku. Obecnie poza funkcją wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej pełni w strukturach PTI także funkcję wiceprezesa Oddziału Białostockiego oraz przewodniczącego Sekcji Analizy Danych.
  Wynikiem współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Informatycznym a Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku są m.in. współorganizowane przez dr hab. Roberta Milewskiego coroczna konferencja „Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy” (TERW), odbywająca się w Hołnach Mejera, czy też Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych.

  Powrót