• Aktualności

  Ruszyły zmodernizowane, anglojęzyczne strony internetowe English Division oraz Admission

  01.07.2020 15:20
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

   

   

  30 czerwca 2020 r. uruchomione zostały zmodernizowane, anglojęzyczne strony internetowe English Division oraz Admission UMB. Strony zyskały nowoczesną szatę graficzną, przejrzysty układ treści, intuicyjną nawigację, przygotowane zostały w wersji responsywnej, zawierającej liczne multimedia. Strony internetowe zostały rozbudowane o nowe funkcjonalności, znacząco rozbudowano treści dotychczas istniejące. Celem modernizacji stron internetowych było zwiększenie komfortu korzystania ze stron przez obecnych studentów kierunku lekarskiego anglojęzycznego studiujących na naszej Uczelni, jak również stworzenie nowoczesnej wizytówki w relacjach międzynarodowych, w szczególności z potencjalnymi kandydatami na studia.

   

  Strony internetowe są dostępne pod linkami:

   

  English Division:

  https://www.umb.edu.pl/en/ed

   

  Admission:

  https://www.umb.edu.pl/en/admission

   

  Strony internetowe zostały przygotowane we współpracy Biura Promocji i Rekrutacji, Działu Współpracy Międzynarodowej, Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Działu Informatyki. Prace modernizacyjne przebiegały pod nadzorem Pana prof. dr. hab. Tomasza Hryszko - Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej.

   

  Modernizacja stron internetowych została przeprowadzona w ramach projektu pt. "Welcome to Medical University of Bialystok. Rozwój potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kluczowym etapem wdrożenia strategii umiędzynarodowienia", nr umowy zawartej pomiedzy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku a Narodową Agencją Wymiany Akademickiej: PPI/WTP/2018/1/00034/U/001, Zadanie nr 3: Dostosowanie strony internetowej UMB pod kątem umiędzynarodowienia Uczelni oraz modernizacja serwisu English Division.

   

  Zapraszamy do korzystania z nowych stron.

   

  Biuro Promocji i Rekrutacji oraz Dział Współpracy Międzynarodowej UMB

   

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

   

  Powrót