• Aktualności

  Fundacja Kościuszkowska ogłasza nabór wniosków o granty naukowe

  24.07.2020 14:00
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB informuje o otwarciu przez Fundację Kościuszkowską (w ramach Exchange Program to the US) naboru wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w amerykańskich ośrodkach naukowych w roku akademickim 2021/2022.

  Program finansowany jest z darowizn od osób i firm zaangażowanych w wspieranie wymiany naukowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

   

  Kto może złożyć wniosek?

   

  Stypendium przyznawane jest we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach:

  - Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej.

  - Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, studentów studiów doktoranckich w polskich uczelniach i instytucjach naukowych.

  - Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawana jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej.

  Kandydaci muszą przedłożyć zaświadczenie o zatrudnieniu lub przyjęciu na studia doktoranckie wydane przez polską uczelnię.

   

  Jaka jest wysokość stypendiów?

   

  Stypendia dla wykładowców przyznawane są na okres do 10 miesięcy; pozostałe stypendia i granty przyznawane są na okres od 3 do 9 miesięcy, w zależności od charakteru i zakresu projektu badawczego oraz rekomendacji Amerykańskiej Instytucji. Ostateczną decyzję o czasie trwania podejmują Komitety Stypendialne Fundacji w Polsce i Stanach Zjednoczonych.

  Stypendia na ogół wahają się od 2000 do 3000 USD miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania / zakwaterowania i mogą zależeć od długości pobytu i lokalizacji studiów.

   

  Jaki jest termin złożenia aplikacji?

   

  Wnioski można składać online od 1 lipca 2020 do 15 listopada 2020 r. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w lutym 2021 roku, a decyzje zostaną ogłoszone w marcu 2021.

   

  Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej:

  https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/

   

  Zapraszamy do współpracy

  Powrót