• Aktualności

  Nabór wniosków na wizyty przygotowawcze finansowane z Funduszu Współpracy Dwustronnej

  31.07.2020 09:41
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Nabór wniosków na wizyty przygotowawcze finansowane z Funduszu Współpracy Dwustronnej

   

  Nabór jest otwarty dla wniosków składanych na realizację inicjatywy Wizyty przygotowawcze finansowane z Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach MF EOG 2014-2021 oraz NMF 2014-2021.

  Są to krótkie wizyty przedstawicieli polskich instytucji edukacyjnych do podmiotów z Państw Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), mające na celu:

  - nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami z Polski i z Państw - Darczyńców,

  - przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu, w ramach komponentów Programu Edukacja: Profesjonalny rozwój kadry, Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni, Współpraca Instytucjonalna – kształcenie zawodowe (VET), Współpraca Instytucjonalna (z wyłączeniem sektora VET).

   

  Kto może złożyć wniosek?

   

  Do ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania "Wizyty przygotowawcze" uprawnione są polskie podmioty prawne zainteresowane późniejszą realizacją projektu we współpracy z instytucją z co najmniej jednego z Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu w ramach Programu Edukacja. Uczestnikiem indywidualnym Wizyty Przygotowawczej może być osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie w instytucji wnioskującej, która odbywa wizytę i realizuje zadania przedstawione we wniosku w imieniu wnioskującej instytucji.

  Wnioskodawca musi potwierdzić, że obecnie prowadzi działalność w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej). Dla wnioskodawcy polskiego wymagana jest Instytucja Przyjmująca z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Uprawnione instytucje przyjmujące z Państw-Darczyńców powinny być zgodne z poniższym katalogiem:

  - podmioty prawa, których siedziba znajduje się na terenie Państw-Darczyńców,

  - instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego w Szwajcarii, ze specjalnym porozumieniem o współpracy z Liechtensteinem,

  - szwajcarskie uniwersytety w odniesieniu do studentów i pracowników narodowości Liechtensteinu.

   

  Jakie koszty są finansowane?

   

  Koszty w formie jednostkowych stawek ryczałtowych:

  • podróż uczestników,

  • utrzymanie uczestników,

  • wsparcie organizacyjne – Instytucja Wysyłająca,

  • wsparcie organizacyjne – Instytucja Przyjmująca,

  Koszty rzeczywiste:

  • wsparcie uczestników projektu ze specjalnymi potrzebami.

   

  Ile wynosi finansowanie projektu?

   

  Całkowita dostępna wysokość środków przeznaczona do rozdystrybuowania pomiędzy Beneficjentów w ramach tego naboru wniosków wynosi: 150 000 EUR.

  Nabór prowadzony jest w trybie on-going co oznacza, że każdy wniosek spełniający kryteria formalne i merytoryczne będzie na bieżąco rekomendowany do dofinansowania, aż do wyczerpania dostępnej alokacji. Dofinansowanie projektów otrzymane w ramach Programu pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowalnego kosztu projektu. Dofinansowanie przyznawane jest w EUR.

   

  Jaki jest czas realizacji finansowanego projektu?

   

  Czas trwania inicjatywy wynosi do 6 miesięcy, natomiast czas trwania jednej wizyty wynosi od 1 do 5 dni roboczych oraz maksymalnie do dwóch dni przeznaczonych na podróż.

  W jednej Wizycie Przygotowawczej uczestniczyć mogą maksymalnie 3 osoby z instytucji. We wniosku aplikacyjnym Wnioskodawca może zaplanować jedną Wizytę przygotowawczą, do jednej Instytucji Przyjmującej.

   

  Nabór trwa od 26 lutego 2020 roku do wyczerpania puli dostępnych środków, nie później niż 30.12.2020

   

  https://education.org.pl/kategoria_naboru/wizyty-przygotowawcze/

   

  Zapraszamy do współpracy

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB

  Powrót