• Aktualności

  Profesor Wojciech Miltyk Przewodniczącym Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych KRAUM

  15.10.2020 08:53
  Autor: Administrator UMB

  W związku z rozpoczęciem nowej kadencji Władz Dziekańskich, 6 października 2020 r. odbyły się wybory Władz Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych KRAUM.

  Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej- prof. dr hab. Wojciech Miltyk został ponownie wybrany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Konwentu. Wiceprzewodniczącym został prof. dr hab. Jacek Sapa Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ.

   

  Serdecznie gratulujemy!

   

  Konwent Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni tworzą Dziekani Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych. Konwent działa w ramach Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.  Celem działania Konwentu jest wypracowywanie wspólnego stanowiska Dziekanów i wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zakresie kierunków prowadzonych na Wydziałach Farmaceutycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkół medycznych. Dziekani współpracują z Rektorami publicznych wyższych uczelni medycznych, Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym, Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych i Naczelną Radą Aptekarską. Dzięki staraniom Dziekanów poprzedniej kadencji między innymi wprowadzono nowy program studiów na kierunku Farmacja oraz we współpracy ze środowiskiem farmaceutycznym przygotowano Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty.

  Powrót