• Aktualności

  Wystawa o historii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przed Pałacem Branickich

  15.10.2020 13:03
  Autor: Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji

  Wystawa „Od Akademii Lekarskiej do Uniwersytetu Medycznego. Dziedzictwo medyczne w Białymstoku” ma na celu spopularyzowanie wiedzy o akademickim dziedzictwie medycznym w Białymstoku. Zbiega się w czasie z jubileuszem 70-lecia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ta najstarsza i pierwsza wyższa uczelnia świecka powstała w 1950 roku w oparciu o nowożytne tradycje lecznicze (Pałacowa Szkoła Położnych, Instytut Akuszerii, szpital polowy). W gronie pierwszych naukowców zatrudnionych na Uczelni znaleźli się profesorowie z Wilna, Krakowa, Lwowa, Poznania, którzy przenieśli dziedzictwo akademickie międzywojennych uniwersytetów na grunt białostocki. Obecnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest prężnie rozwijającą się uczelnią, której absolwenci pracują naukowo zarówno w Polsce jak i zasilają najlepsze szpitale i uniwersytety na świecie. Na wystawie zaprezentowane zostaną archiwalne fotografie oraz dokumenty związane z historią UMB. Szczególna uwaga skupiona będzie na głównej siedzibie Uniwersytetu – Pałacu Branickich oraz historycznym kampusie Uczelni.

  Organizator wystawy: Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  Współorganizator: Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych

  Honorowy Patronat Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Adama Krętowskiego

  Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

   

  Więcej informacji:
  Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  tel. 85 748 54 67, 748 54 05
  e-mail: muzeum@umb.edu.pl
  www.umb.edu.pl /muzeum

  Powrót