Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Ponad 3,5 miliona złotych zdobyli naukowcy UMB na granty badawcze w konkursach OPUS i PRELUDIUM

  21.11.2020 16:52
  Autor: Administrator UMB

  20 listopada 2020 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy rankingowe konkursów OPUS i PRELUDIUM.

  Z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku granty pozyskali:

  W ramach OPUS (na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów) prawie 2,9 mln złotych dofinansowania otrzyma prof. dr hab. Karol Kamiński (Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych) w konsorcjum z Uniwersytetem w Białymstoku na projekt badawczy pn.: Koniec początku czy początek końca? Krótko i długoterminowe trajektorie zdrowotnych i psychospołecznych efektów pandemii COVID-19.

  Streszczenie projektu

   

  W ramach PRELUDIUM (na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora):

  • 210 tysięcy złotych otrzyma mgr Ewa Parfieniuk z Centrum Badań Klinicznych na projekt badawczy: Wykorzystanie metabolomiki do badania mechanizmów związanych z pojawieniem się efektów ubocznych leczenia statynami w postaci bólu mięśni.

   Streszczenie projektu

  • 210 tysięcy złotych zdobyła mgr Marlena Tynecka z Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji na projekt:

   Zrozumienie immunosupresyjnego mechanizmu działania mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) w eksperymentalnym modelu astmy neutrofilowej jako strategia identyfikacji nowych potencjalnych celów terapeutycznych

    Streszczenie projektu

  • Prawie 210 tysięcy pozyskała mgr Aleksandra Starosz z Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji na projekt:

     Badanie udziału fibroblastów oczodołowych w procesach zapalnych i remodelingu w przebiegu orbitopatii Gravesa

     Streszczenie projektu

   

   

  Powrót