• Aktualności

  Prof. dr hab. Barbara Mroczko w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej

  24.11.2020 15:00
  Autor: Administrator UMB

   

  Prof. dr hab. Barbara Mroczko została wybrana na przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

   

  Prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB) oraz Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB. Kieruje Zakładem Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych oraz Zakładem Diagnostyki Biochemicznej UMB. Jest także Członkiem Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN) oraz Członkiem Rady Naukowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
  im. M. Mossakowskiego PAN. Pełni funkcję Guest and Section Editor w International Journal of Molecular Sciences (IJMS). Brała udział w międzynarodowym projekcie Joint Programme for Neurodegenerative Disease Research (JPND Research BiomarkAPD oraz była koordynatorem obszaru badawczego, dotyczącego chorób neurozwyrodnieniowych w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Dorobek naukowy prof. Barbary Mroczko obejmuje 217 publikacji naukowych i 153 komunikatów zjazdowych. Łączny IF publikacji prof. Barbary Mroczko wynosi: 454, zaś punkty MNiSW: 6581, indeks Hirscha: 30, suma cytowań: 3475.

   

   

   

  Powrót