• Aktualności

  Zostań Ambasadorem Uczelni w Unii Europejskiej

  19.02.2021 09:38
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że rusza rekrutacja do kolejnej edycji programu Europejskiego Urzędu Doboru kadr (EPSO) – „Ambasadorowie Karier UE”.
  Program od ponad 10 lat cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem studentów. Udział w nim stanowi znakomite doświadczenie, przydatne w dalszym życiu zawodowym.

   

  Poszukiwane są osoby z motywacją, łatwo nawiązujące kontakty, które w roku akademickim 2021/2022 będą promować karierę w instytucjach Unii Europejskiej na UMB.

  Do zadań ambasadorów należą: udzielanie informacji zainteresowanym studentom oraz absolwentom, organizowanie spotkań z urzędnikami UE, współpraca z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie oraz organizacjami i samorządami studenckimi.

  Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy programu zostaną zaproszeni na szkolenie w Warszawie z udziałem ekspertów EPSO (nie jest pokrywany koszt dojazdu i ewentualnego noclegu w Warszawie).

  Spośród wszystkich zgłoszonych przez polskie Uczelnie studentów – ambasadorów wyróżnione zostaną dwie osoby, które wezmą udział w szkoleniu organizowanym w październiku w Brukseli (na koszt EPSO).

   

  Kandydatury będą rozpatrywane z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  - posiadanie obywatelstwa polskiego;

  - znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1;

  - przewidywany termin ukończenia studiów nie wcześniejszy niż w roku akademickim 2021/2022, z preferencją dla niższych roczników studiów;

  - nieuczestniczenie w analogicznym szkoleniu w Brukseli w dwóch poprzednich edycjach programu;

  - doświadczenie w studenckiej współpracy europejskiej, działalności charytatywnej/studenckiej itp.

   

  Szkolenia, w zależności od sytuacji pandemicznej, będą miały formułę stacjonarną lub on-line.

  Więcej informacji o samym programie znajduje się pod adresem:

  https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_pl

   

  Wypełniony kwestionariusz [LINK] należy przesłać na adres tomasz.maliszewski@umb.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2021 r.
  Organizator zastrzegł, że rozpatrywane będą wyłącznie kandydatury złożone za pośrednictwem Uczelni.

  Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa. 
  Dział Współpracy Międzynarodowej

  Powrót