• Aktualności

  Dział Współpracy Międzynarodowej zachęca do zawierania kolejnych umów z zagranicznymi partnerami

  25.02.2021 09:02
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku prowadzi współpracę naukowo-dydaktyczną z uczelniami wyższymi z całego świata.

  Obecnie UMB ma zawartych 55 umów bilateralnych z uczelniami i instytucjami pochodzącymi z takich krajów jak m.in. Chiny, Japonia, Rosja, Chorwacja, Wielka Brytania, Serbia, Włochy, Francja, Niemcy, Finlandia, Ukraina, Litwa czy Białoruś. Umowy obejmują m.in. wymianę studentów, wymianę kadry naukowej, wspólne projekty badawcze i edukacyjne oraz projekty sieci naukowej.

  Wykaz umów bilateralnych.

  Zawieranie nowych umów o współpracy ma również pośredni wpływ na ocenę UMB w Rankingach Uczelni Wyższych, szczególnie w ramach kryteriów dot. internacjonalizacji uczelni. Umowy bilateralne, które obejmują wymianę studentów i kadry akademickiej wpływają na wzrost rozpoznawalności naszej uczelni w międzynarodowym środowisku naukowym. Podobnie jest w przypadku realizacji międzynarodowych projektów badawczych, wspólnych publikacji naukowych czy innych form współpracy.

  Wielu naukowców naszej Uczelni prowadzi szeroką współpracę z renomowanymi medycznymi ośrodkami zagranicznymi. Jednakże, często współpraca ta ma charakter niesformalizowany. Z kolei liczba podpisanych umów bilateralnych nie odzwierciedla rzeczywistego potencjału naszej uczelni oraz wielkości współpracy międzynarodowej, która jest prowadzona przez pracowników UMB. Dzięki zawieraniu nowych umów możemy wzmacniać pozycję naszej Uczelni na arenie międzynarodowej i dać impuls do nowych efektywnych działań. Poprzez zawarcie takiej umowy, współpraca w obrębie danego zakładu bądź jednostki, może rozszerzyć się do współpracy w ramach całej Uczelni.

  Z uwagi na powyższe, serdecznie zachęcamy Państwa do zawierania umów międzynarodowych, również celem formalizowania różnych, już nawiązanych form współpracy międzynarodowej. W celu zawarcia takiej umowy z wybraną zagraniczną jednostką naukową, prosimy o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej UMB.

  Powrót