• Aktualności

  Ostatnie pożegnanie prof. dr hab. Mieczysława Chorążego - doktora honoris causa UMB

  23.02.2021 13:39
  Autor: Administrator UMB
   
   

  20 lutego 2021 roku w wieku 95 lat zmarł prof. dr hab. Mieczysław Chorąży, nestor krajowej onkologii - specjalizujący się w biologii nowotworów, powstaniec warszawski, społecznik, nauczyciel i autorytet dla kilku pokoleń lekarzy. W 2000 roku został mianowany doktorem honoris causa naszej Uczelni.

  Prof. Chorąży w młodości walczył w powstaniu warszawskim, był dwukrotnie ranny. Po wojnie ukończył studia medyczne w Warszawie. Krótko pracował w stolicy, a potem dostał nakaz pracy w szpitalu w Gliwicach. Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Zakładu Biologii Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach. Był autor ponad 140 publikacji naukowych, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem wielu rad i towarzystw naukowych, laureatem wielu nagród i odznaczeń państwowych, kawalerem Orderu Orła Białego.

  Prof. Chorąży był pionierem badań nad mutagenezą środowiskową oraz epidemiologią molekularną. W 1973 roku wraz z prof. Kazimierzem Duxem wydał książkę "Wstęp do biologii nowotworów", która przez wiele lat stanowiła najważniejszą pozycję polskiej literatury naukowej na ten temat.

  Prof. Mieczysław Chorąży brał czynny udział przy tworzeniu Zakładu Klinicznej Biologii Molekularnej UMB, aktywnie uczestniczył w organizowanych w Białymstoku konferencjach bioetycznych.

  Msza pożegnalna odbędzie się 27 lutego w Gliwicach, pogrzeb – 1 marca na warszawskich Powązkach.

  Powrót