• Aktualności

  Stypendia na studia i prace badawcze na łotewskich uczelniach i instytucjach naukowo-badawczych

  26.02.2021 09:20
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej przekazuje informację o możliwości aplikowania o stypendia państwowe Republiki Łotewskiej na studia i prace badawcze na łotewskich uczelniach i instytucjach naukowo-badawczych w roku akademickim 2021/2022. Polska jest jednym z 40 krajów, których mieszkańcy mogą aplikować o stypendia. Informację o stypendiach przekazała Ambasada Republiki Łotewskiej w Warszawie.

  Stypendia na studia (scholarships) są przeznaczone dla studentów studiów licencjackich (bachelor’s students), magisterskich (master’s students) lub doktoranckich (PhD students). Studenci studiów licencjackich i magisterskich, którym przyznano stypendium otrzymują 500 EUR miesięcznie, z kolei doktoranci otrzymują 650 EUR na miesiąc. Warto zaznaczyć, stypendia nie pokrywają w pełni wydatków związanych ze studiami (czesnych, kosztów życia). Co istotne, aplikować o stypendia mogą osoby, które zdecydują się na studia na Łotwie, tj. wybrały kierunek studiów na łotewskiej uczelni, otrzymały list informujący o przyjęciu na studia. Stypendium przyznawane jest na 10 lub 11 miesięcy (doktoranci).

  Łotwa oferuje również stypendia dla kadry akademickiej i naukowej zagranicznych uczelni lub instytutów badawczych. Wymogiem dla kandydata jest otrzymanie listu potwierdzającego przyjęcie danego naukowca przez łotewską jednostkę. Stypendia przyznawane są na okres od 14 dni do 5 miesięcy. Stypendium składa się z dwóch składowych: 30 EUR dziennie na pokrycie kosztów utrzymania (diety) oraz 300 EUR miesięcznie na pokrycie kosztów zakwaterowania.

  Szczegółowe informacje, w tym instrukcja aplikowania dostępne są TUTAJ.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

  Powrót