Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Biostatystyka II stopnia - nabór od 1 do 14 września 2021

  20.07.2021 14:23
  Autor: Administrator UMB

   

  Kierunek Biostatystyka na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku jest pierwszym i jak na razie ciągle jedynym takim kierunkiem w Polsce. Do uruchomionych 3 lata temu studiów pierwszego stopnia,  dołączyły uruchomione właśnie studia drugiego stopnia – magisterskie.

  Biostatystyka jest nauką stosowaną. Chociaż opiera się na użyciu metod statystycznych mających swoje korzenie w matematyce, nie może być rozwijana bez ścisłej współpracy z biomedycyną. Podstawowym, ogólnym celem kształcenia na kierunku Biostatystyka, jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające wnioskowanie na podstawie danych. Biostatystyka obejmuje metody statystyczne stosowane w medycynie i biologii, jak również innych naukach przyrodniczych (np. medycynie weterynaryjnej). Studia mają w pewnym sensie charakter interdyscyplinarny, odwołują się zarówno do: wiedzy matematycznej (w zakresie rozumienia istoty i stosowania modeli biostatystycznych), wiedzy informatycznej (w zakresie pracy w różnego rodzaju pakietach statystycznych), jak i wiedzy medycznej w zakresie merytorycznego zrozumienia analizowanego zjawiska i jego charakteru medycznego, celem dobrania odpowiedniej metodologii podczas tworzenia modeli biostatystycznych, a także wydajnej współpracy z lekarzami czy biologami.

  Studenci kierunku zdobędą podstawy do zatrudnienia we wszelkich instytucjach, które gromadzą i przetwarzają dane. W szczególności profil absolwentów będzie predestynował ich do zatrudnienia w biomedycznych instytucjach naukowych, firmach biotechnologicznych i farmaceutycznych, firmach prowadzących próby kliniczne na zlecenie (contract research organizations), itp., ale także do pracy w instytucjach naukowych, czy na uczelniach medycznych. Obecnie w Polsce istnieje znaczący deficyt specjalistów z tej dziedziny, co zapewnia szerokie możliwości znalezienia ciekawej i perspektywicznej pracy dla absolwentów kierunku Biostatystyka.

  Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych wykładowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ale także przez profesorów z Center for Statistics, Hasselt University, będącego jednym z najsilniejszych ośrodków biostatystycznych w Europie.

  Studia magisterskie pozwolą uzupełnić i w pełni ukształtować profil absolwenta Biostatystyki. Studia II stopnia przygotowaliśmy głównie z myślą o absolwentach naszych studiów licencjackich z Biostatystyki, ale nie zamykamy się także na absolwentów innych, pokrewnych kierunków, oczywiście pod warunkiem, że kierunki te mają treści w znacznym stopniu zgodne z Biostatystyką.

  Rekrutacja:

  Rejestracja i opłata rekrutacyjna: 1-14.09.2021

  Rejestracja pod linkiem: https://www.umb.edu.pl/rekrutacja_elektroniczna

  Uzupełnianie wyników: do 15.09.2021

  Ogłoszenie 1. listy rankingowej: 16.09.2021

  Składanie dokumentów: 17-21.09.2021

  Ogłoszenie kolejnych list: 22.09.2021

  Uwaga!Najlepsi otrzymają stypendia Rektora UMB!

  Szczegóły w Zarządzeniu Rektora https://bip.umb.edu.pl/zarzadzenie/2309/zarzadzenie-nr-71-2021

  Powrót