• Aktualności

  Komisja Jakości Kształcenia KRAUM oceniła wyróżniająco poziom kształcenia na kierunku lekarskim UMB

  08.04.2021 15:02
  Autor: Administrator UMB

   

  Do mocnych stron kształcenia komisja ekspertów zaliczyła m.in.: doskonałą współpracę władz rektorskich, dziekańskich i administracji ze studentami, szybkie rozwiązywanie problemów studentów, wsłuchiwanie się władz Uczelni w uwagi zgłaszane do modyfikacji programu nauczania, doskonale wyposażone Centrum Symulacji Medycznych i bardzo dobrą bazę dydaktyczną Uczelni.  
  Ponadto komisja doceniła duże zaangażowanie studentów w życie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ich czynny udział w badaniach naukowych, (blisko 130 publikacji w 2020r. o łącznym IF>100), a także nowatorskie podejście kadry akademickiej do nauczania, dobrych relacji ze studentami i otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy. Ewaluatorzy zwrócili też uwagę na dobrą organizację praktyk wakacyjnych. Wpływ na ocenę wyróżniającą w przyznanym certyfikacie jakości kształcenia miała także, zauważona przez komisję, procedura wypełniania nieobowiązkowych ankiet oceniających nauczycieli akademickich. 
  Eksperci podczas wizytacji w dniach 9-10 marca 2021r. odbyli wiele rozmów z kadrą i studentami, zapoznali się z funkcjonowaniem klinik, zakładów, uniwersyteckich szpitali klinicznych i zwiedzili bazę dydaktyczną. Wysłuchali także opinii samych studentów.
  Wyrożniająca ocena jakości nauczania na kierunku lekarskim UMB wynika z opinii Komisji i studentów oraz danych, które Uczelnia wypełniła w specjalnym kwestionariuszu samooceny (opartym na wytycznych Departamentu Edukacji USA).
   
  Powrót