• Aktualności

  Sesja naukowo-sprawozdawcza Doktorantów I I II roku Szkoły Doktorskiej

  30.04.2021 13:13
  Autor: Administrator UMB

  Sesja odbyła się w formule on-line. W trzech dniach Sesji,  od 26 do 28 kwietnia 2021r., uczestniczyło 87 Doktorantów.

  Sesję naukowo-sprawozdawczą Doktorantów Szkoły Doktorskiej UMB otworzyli: Prorektor ds. Kształcenia prof. Adrian Chabowski, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. Marcin Moniuszko i Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. Barbara Mroczko.
   
  Podczas pierwszego dnia sesji zaprezentowało się 44 Doktorantów  II Roku Szkoły Doktorskiej UMB (6-ciu w dyscyplinie nauk farmaceutycznych, 33 w dyscyplinie nauk medycznych i 5-ciu w dyscyplinie nauk o zdrowiu). W indywidualnych wystąpieniach, podzielonych na dyscypliny naukowe, Doktoranci zaprezentowali wstępne wyniki badań oraz odpowiadali na pytania Komisji.
  Podczas kolejnych dwóch dni odbyła się Sesja naukowo-sprawozdawcza 43 Doktorantów I Roku Szkoły Doktorskiej UMB.  Swoje Indywidualne Plany Badawcze zaprezentowało: 7-miu Doktorantów w dyscyplinie nauk o zdrowiu, 30-stu w dyscyplinie nauk medycznych i 6-ciu Doktorantów w dyscyplinie nauk farmaceutycznych.
   
  Wystąpienia Doktorantów oceniała Komisja w składzie:
  1. prof. dr hab. Adrian Chabowski – Prorektor ds. Kształcenia
  2. prof. dr hab. Barbara Mroczko – Dyrektor Szkoły Doktorskiej UMB
  oraz członkowie Rady Programowej:
  1. prof. dr hab. Małgorzata Brzóska
  2. prof. dr hab. Karol Kamiński
  3. prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz
  4. prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska
  5. dr hab. Michał Tomczyk
  6. dr hab. Zyta Beata Wojszel
  7. dr hab. inż. Małgorzata Elżbieta Zujko
   
   
  Powrót