• Aktualności

  Ostatnie pożegnanie prof. dr hab. Tadeusza W. Łapińskiego i dr Małgorzaty Michalewicz

  08.06.2021 10:17
  Autor: Administrator UMB

  Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 2 czerwca br. zmarli tragicznie

  prof. dr hab. Tadeusz Wojciech Łapiński

  i Jego Żona dr Małgorzata Michalewicz, wieloletni pracownik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,

  przedstawicielka Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

   

  Pan Profesor był pracownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii, lekarzem, wieloletnim nauczycielem akademickim, absolwentem Wydziału Lekarskiego UMB w 1984 r. W tym samym roku rozpoczął pracę w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, a rok później w Klinice Chorób Zakaźnych (obecnie Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii) AMB. W roku 1988 uzyskał specjalizację I stopnia z zakresu chorób wewnętrznych, w roku 1991 specjalizację II stopnia z zakresu chorób zakaźnych, a w roku 1995 specjalizację II stopnia z medycyny morskiej i tropikalnej. Czterokrotnie otrzymał Nagrodę Zespołową Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, wielu nagród indywidualnych i zespołowych Rektora AMB/UMB. W roku 1989 obronił pracę doktorską zatytułowaną „Wolne kwasy tłuszczowe w osoczu i trójglicerydy w surowicy krwi w encefalopatii i śpiączce wątrobowej”. W roku 2007 otrzymał stopień dr hab. za rozprawę ”Badania nad wskaźnikami programowanej śmierci komórki w zakażeniach wirusowych HBV, HCV i HIV”. W 2014 postanowieniem Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

   

  W Zmarłym żegnamy wspaniałego człowieka, szanowanego nauczyciela akademickiego, wychowawcę młodzieży.

   

  Wyrazy głębokiego współczucia Bliskim z powodu śmierci

  prof. dr hab. Tadeusza Wojciecha Łapińskiego i dr Małgorzaty Michalewicz

  w imieniu społeczności akademickiej

  składa

  prof. dr hab. Adam Krętowski

  Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

  Wystawienie ciał prof. Tadeusza W. Łapińskiego oraz dr n. med. Małgorzaty Michalewicz  odbędzie się w Domu Pogrzebowym Matowiccy przy ul. Zwycięstwa 14/1 w Białymstoku w dniu 09.06.2021 (środa) w godz. 16:00 -19:00 oraz w dniu 10.06.2021 (czwartek) 8:00 -10:00.

  W czwartek- 10.06.2021 o godz. 10:00 odbędzie się Ostatnie Pożegnanie i przejazd na Cmentarz Parafialny w Kucharówce (Zabłudów).

   

  Powrót