• Aktualności

  I miejsce Absolwentów UMB na Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym

  11.09.2021 12:34
  Autor: Administrator UMB

  Po raz kolejny czołowe miejsca na Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym (LDEK) uzyskali absolwenci kierunku Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  W jesiennej edycji LDEK-u 2021 zajęli I miejsce wśród absolwentów zdających LDEK którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach i którzy zdawali po raz pierwszy. Średnia punktów, którą osiągnęli podczas ostatniego egzaminu absolwenci naszej Alma Mater wyniosła odpowiednio 163,25 pkt. i 164 pkt i jest o od 3 do 4 punktów wyższa niż absolwentów pozostałych uczelni medycznych.

  Absolwentom serdecznie gratulujemy ! Uzyskane rezultaty nie były możliwe gdyby nie zaangażowana kadra, nowoczesny sprzęt, metody dydaktyczne i zagraniczne staże w renomowanych ośrodkach.

  Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy to polski egzamin medyczny, do którego przystępują lekarze dentyści, konieczny do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty. Do sesji jesiennej egzaminu przystąpiło w całym kraju 1483 osób, uzyskując średnio 152,3 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 189 a minimalny 49 punktów. Dziewięćdziesięciu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 199 - 1 zadanie zostało unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.

  Oddział Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego AMB został utworzony 24 stycznia 1969 roku zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, które weszło w życia 10 lutego. Od semestru letniego roku akademickiego 1968/69 pierwsi studenci rozpoczęli kształcenie w Oddziale. Były to osoby, które rozpoczęły studia na kierunku lekarskim, ale już w trakcie rekrutacji zgłosiły chęć kształcenia w zawodzie lekarza dentysty. Właściwa rekrutacja odbyła się po raz pierwszy następnym roku akademickim. Pierwsza grupa 30 absolwentów Oddziału Stomatologii opuściła mury Akademii Medycznej w Białymstoku w roku 1973. Do chwili obecnej możemy się poszczycić liczbą 3503 absolwentów.

  Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego nauczanie stomatologii na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

  Powrót