• Aktualności

  2 projekty naukowców z UMB prezentują się w konkursie Runda T

  12.10.2021 09:30
  Autor: Administrator UMB

  Kilkudziesięciu wynalazców, konstruktorów i naukowców prezentuje swoje pomysły przed funduszami inwestycyjnymi aby pozyskać inwestorów na rozwój swoich projektów. W Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbywają się dzisiaj (wtorek 12.10.2021r) prezentacje. 

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku przedstawiają 2 projekty:

  1. „Makropotencjał mikropęcharzyków - optymalizacja pozyskiwania preparatu pochodzącego z mezenchymalnych komórek macierzystych jako potencjalnej strategii terapeutycznej w leczeniu przewlekłych chorób dróg oddechowych”. To koncept zespołu badawczego w składzie: Marlena Tynecka, Adrian Janucik, Marcin Moniuszko, Alicja Walewska, Andrzej Eljaszewicz (Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji z UMB)
  2. „Poprawa bezpieczeństwa i skuteczności terapii hydrokortyzonem - minitabletki szybkorozpadające się w jamie ustnej z hydrokortyzonem w dawkach pediatry”- to opracowanie Moniki Trofimiuk  z Zakładu Farmacji Klinicznej UMB.

   

  Runda T to regionalne wydarzenie kojarzące projekty biznesowe z inwestorami. Pozwala pomysłodawcom zaprezentować  pomysły przedstawicielom funduszy inwestycyjnych bez konieczności wyjazdu w Polskę lub świat. Ma formułę spotkania prezentującego potencjał podlaskich projektów, start-upów i całego regionu. To jedyne tego typu wydarzenie w Polsce Wschodniej. Ambicją organizatorów – Fundacji Technotalenty jest pokazanie potencjału regionalnych projektów i start-up’ów przed inwestorami z całego kraju.

  Naukowcy, wynalazcy i konstruktorzy prezentują swoje pomysły w 4 kategoriach:

   

  Runda T Pandemic idea, koncepcja, gotowy projekt stanowiący rozwiązanie problemów społecznych związanych z sytuacją wybuchu pandemii w kraju i na świecie. Kategoria stanowi odpowiedź na sytuację na świecie związaną z pandemią COVID-19.

  Runda T Concept projekty z różnych dziedzin, które są pomysłami niezrealizowanymi lub w trakcie realizacji na wczesnym stadium rozwoju. Do tej kategorii mogą być zgłoszone projekty koncepcyjne.

  Runda T Science projekty naukowe nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii lub innowacyjnej metodologii. Kategoria skierowana do projektów naukowych z genezą powstania w środowisku naukowym, akademickim lub wynalazczym.

  Runda T Open idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią z dowolnej dziedziny i na każdym etapie przygotowania.

   

  Uroczysta gala, podczas której poznamy zwycięzców odbędzie się 28 października w Białymstoku. Więcej o konkursie Runda T oraz inwestorach oceniających pomysły na stronie: https://technotalenty.pl/rundat2020/

   

  Powrót