• Aktualności

  Rekrutacja na szkolenie pn. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody nauczania Problem Based Learning

  05.01.2022 08:11
  Autor: Dział Projektów Pomocowych

  Serdecznie zapraszamy do rekrutacji na szkolenie pn. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody nauczania Problem Based Learning

   

  Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych zatrudnionych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w charakterze nauczyciela akademickiego prowadzących zajęcia ze studentami w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22 i/lub w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23.

  Rekrutacja trwa do 21.01.2022, a jej szczegóły, formularze do pobrania, warunki formalne uczestnictwa w szkoleniu oraz kryteria oceny wniosków mogą Państwo znaleźć na stronie projektu (LINK)

   

  Liczba miejsc: 12

  Wymiar i termin szkolenia: 4 dni szkoleniowe po 8h dydaktycznych w dniach 10-11.02.2022 oraz 17-18.02.2022 (g. 9.00-15.30)

  Miejsce szkolenia: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   

  Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  Powrót