• Aktualności

  Ogłoszenie 14. edycji konkursu sieci JPIAMR pt.: Disrupting drug Resistance Using Innovative Design (DRUID).

  05.01.2022 15:05
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

         Z przyjemnością informujemy, że nabór na projekty badawcze w ramach 14 edycji ERA-NET JPIAMR-ACTION został właśnie ogłoszony, tematem konkursu jest: Disrupting drug Resistance Using Innovative Design (DRUID). Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest w szczególności do zespołów badawczych, które wykorzystają podejście One Health (Jedno zdrowie), aby wspierać badania nad terapią przeciwdrobnoustrojową: poprawą skuteczności, specyficzności, metod dostarczania, łączeniem lub zmianą przeznaczenia leków i środków ochrony roślin w leczeniu zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych.

  O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

  W konkursie weźmie udział 26 organizacji z siedemnastu krajów: Belgii, Czech, Estonii, Francji, Hiszpanii, Izraela, Kanady, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Udział partnerów z krajów o niskim i średnim dochodzie (LMIC) sfinansuje Szwedzka Agencja ds. Rozwoju Współpracy Międzynarodowej SIDA.

  Szacowany budżet naborów to 16,7 mln euro. Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez NCN. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 euro.

  Nabór rozpoczyna się 11 stycznia 2022 r. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie JPIAMR (link) oraz stronie NCN (link).

  Wnioski wstępne (pre-proposals) przyjmowane będą do 8 marca 2022 r. do godz. 14:00 CET.

   

  Naukowców zainteresowanych konkursem zapraszamy do:

  • Udziału w webinarium, które odbędzie się 25 stycznia w godz. 16:00-17:30 CET. Rejestracja na wydarzenie w portalu Invajo
  • Skorzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.
  • Kontaktu z Działem Rozwoju i Ewaluacji (Maria Szlachta: maria.szlachta@umb.edu.pl, tel. 85 686 5116; Ewa Wróblewska-Rećko: ewa.wroblewska-recko@umb.edu.pl, tel. 85 748 5463).
  Powrót