• Aktualności

  Prof. Anna Kryshchyshyn-Dylevych z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego odbyła staż na UMB

  13.05.2022 18:01
  Autor: Administrator UMB
  W Zakładzie Biotechnologii w dniach 4-13.05.2022 odbyła staż naukowy prof. Anna Kryshchyshyn-Dylevych z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego. Prof. Kryshchyshyn-Dylevych jest pracownikiem Katedry Chemii Farmaceutycznej, Organicznej i Biooorganicznej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego we Lwowie.
  Kierownikiem zespołu naukowego w Katedrze jest Prof. Roman Lesyk, z którym Zakład Biotechnologii współpracuje od wielu lat. Efektem tej współpracy są wysoko impactowane publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz rozprawy doktorskie. W dniu 12.05.2022 Pani Profesor Kryshchyshyn-Dylevych podczas fakultetów ze studentami IV roku Farmacji przedstawiła interesujący wykład pt. „Drug discovery strategies: before and now".
   
  Powrót