• Aktualności

  UMB kolejny rok z rzędu w rankingu U-Multirank 2022

  22.06.2022 10:26
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Z przyjemnością informujemy o zakwalifikowaniu UMB do tegorocznego rankingu U-Multirank 2022.

  U-Multirank ocenia uczelnie w pięciu podstawowych obszarach działalności: badania naukowe, współpraca międzynarodowa, jakość nauczania i uczenia się, transfer wiedzy i technologii oraz współpraca na szczeblu regionalnym. Założeniem rankingu (powstającego przy wsparciu Komisji Europejskiej) jest tworzenie narzędzia, które umożliwi kandydatom na studia poszukiwanie uczelni względem najistotniejszych dla nich kryteriów. Ranking nie służy bezpośredniemu spozycjonowaniu Uczelni. Jego nadrzędnym celem jest zobrazowanie jej mocnych i słabych stron w strukturze graficznej. Każdy z Uniwersytetów przedstawiany jest w postaci wykresu oceniającego Uczelnie w kategoriach: Teaching & Learning, Teaching & Learning (Students’ views), Research, Knowledge Transfer, International Orientation, Regional Engagement. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uzyskał bardzo dobre wyniki w kategoriach Teaching & Learning oraz Regional Engagement (podobnie jak w zeszłym roku).

  W rankingu instytucjonalnym znalazły się 42 polskie Uczelnie. Ranking udostępnia również klasyfikację „medalową” premiującą Uczelnie o najwyższych wskaźnikach w danej dziedzinie. W tej klasyfikacji Uniwersytet Medyczny w Białymstoku znalazł się na wysokim 5 miejscu za Uniwersytetem Medycznym w Warszawie, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Warszawską oraz Akademią Górniczo – Hutniczą. W skali kraju jest to więc wynik pozycjonujący nas wśród czołowych polskich Uczelni wyższych.

  To już kolejny rok obecności UMB w międzynarodowych rankingach Uczelni wyższych. Nasze działania są w świecie dostrzegane i doceniane. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim członkom społeczności uniwersyteckiej.

  Wyniki dostępne pod adresem:

  https://www.umultirank.org/study-at/medical-university-of-bialystok-rankings

   

  Dział Współpracy Międzynardowej
   

  Powrót