• Aktualności

  Studenci i studentki Technik Dentystycznych i kierunku Lekarsko – Dentystycznego korzystają ze wsparcia z zakresu CAD/CAM

  25.06.2022 20:38
  Autor: Administrator UMB

  W roku akademickim 2021/2022 studentki i studenci III roku kierunku Techniki Dentystyczne oraz V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego korzystają ze wsparcia z zakresu CAD/CAM, realizowanego w ramach  pn. ,,Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystanie innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014-2020.

   

  Studenci i studentki wzięli udział w wizytach studyjnych w centrum protetyczno-edukacyjnym firmy Zirkonzahn w Piasecznie. Pod okiem instruktora wykonywali wirtualne projekty prac protetycznych, które posłużyły do zajęć warsztatowych z zakresu wykonawstwa prac protetycznych realizowanych na UMB. Ponadto uczestnicy i uczestniczki wizyt studyjnych dowiedzieli się jak pracować z najnowszą wersją oprogramowania CAD, maszynami oraz szeregiem materiałów wykorzystywanych w technice CAD/CAM. Opiekunką grup była Pani mgr Anna Kropiwnicka.

   

  Wizyty studyjne realizowane w ramach ww. projektu odbyły się już po raz trzeci. Do zrealizowania pozostały jeszcze dwie kolejne edycje w latach akademickich: 2022/23 i 2023/24, łącznie dla 60 studentów/ek.

  Niestety, z uwagi na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19, przeprowadzenie wizyt studyjnych, zaplanowanych pierwotnie w głównej siedzibie firmy Zirkonzahn we Włoszech (Molini di Tures) okazała się w bieżącym roku niemożliwa. Realizacja wsparcia w Education Lab w Piasecznie pozwoliła jednak na realizację wszystkich zaplanowanych zagadnień merytorycznych. Ze względu na brak możliwości zwiedzenia włoskiej fabryki, a tym samym obejrzenia procesu produkcji oraz bezpośredniego spotkania z twórcami technologii, elementy te zastąpiono relacją filmową pokazującą siedzibę producenta Zirkonzahn we Włoszech, a zajęcia z udziałem trenerów z Włoch przybrały formę zdalną (online). Uczestnicy i uczestniczki wizyt studyjnych otrzymali dyplomy potwierdzające uczestnictwo w wizytach studyjnych.

   

  Oprócz wizyt studyjnych, w ramach projektu realizowane są również zajęcia warsztatowe CAD/CAM. Pozwalają one student(k)om na nabycie praktycznych umiejętności z zakresu wykonawstwa i realizacji prac protetycznych, które w formie wirtualnej zostały wykonane podczas wizyt studyjnych.

   

  Uczestnicy i uczestniczki pozytywnie wypowiadają się o udziale w warsztatach i szkoleniu. Oto niektóre wypowiedzi:

  "Jestem bardzo zadowolona z udziału w projekcie. Spotkania przygotowujące do wyjazdu pozwoliły oswoić się z techniką a sam wyjazd prowadzony był bardzo merytorycznie i w bardzo miłej atmosferze. Program szkolenia jest bardzo bogaty co pozwala poszerzyć swoje wyobrażenie na temat wykonawstwa przeróżnych techniką CAD/CAM i poznać lepiej jej możliwości na co nie ma zbyt wiele czasu na zajęciach na uczelni. Zdecydowanie była to bardzo wartościowa przygoda na ostatnim roku studiów.”

  Bardzo cieszę się, że mogłam wziąć udział w projekcie CAD/CAM. Było to ciekawe doświadczenie móc zobaczyć jak rozwija się stomatologia i jakie możliwości czekają na Nas w przyszłej pracy. Pod okiem sympatycznych prowadzących nauczyliśmy się planować i projektować prace protetyczne w systemie CAD/CAM. Bardzo fajnym elementem wyjazdu była możliwość użycia skanera wewnątrzustnego i przygotowania swoich własnych wirtualnych modeli.”

  Powrót