Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Projekt ImPRESS przeszedł do historii, a kolejni zagraniczni absolwenci powiększają grono doktorów UMB

  17.01.2023 16:41
  Autor: Administrator UMB

  W dniach 16-17 stycznia 2023 r. zorganizowana została konferencja podsumowująca projekt "Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i biostatystyce oraz wsparcie kariery młodych naukowców poprzez mobilność międzynarodową i międzysektorową" ImPRESS, współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie COFUND.

  Pierwszy dzień konferencji obejmował podsumowania i wyjazdową imprezę plenerową. Kierownik studiów doktoranckich, prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska zaprezentowała bogaty dorobek publikacyjny młodych naukowców (85 publikacji naukowych, w tym 34 jako pierwsi autorzy. Łączny IF tych publikacji wyniósł ponad 400 punktów), które powstały w ramach projektu ImPRESS. Drugi dzień poświęcony był uroczystemu wręczeniu dyplomów doktora nauk. Odbyła się także debata absolwentów poświęcona ich doświadczeniom i korzyściom jakie wynieśli ze studiów w Białymstoku. Podkreślali wysoki poziom kadry, nowoczesne laboratoria, pomocnych promotorów, a przede wszystkich możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku naukowym. Prorektor ds. Nauki i Rozwoju UMB, profesor dr hab. Marcin Moniuszko, kierownik projektu pogratulował świeżo upieczonym absolwentom. Podziękował za ich zaangażowanie, poświęcenie i dążenie do naukowej prawdy. Zachęcał doktorantów do współpracy z UMB i życzył powodzenia na nowym etapie kariery. Zgromadzeni podczas uroczystości mieli okazję wysłuchać kilku ciekawych referatów wygłoszonych zarówno przez samych absolwentów studiów doktoranckich, jak i ich opiekunów. Profesor Jose J. Fuster ze Spanish National Centre for Cardiovascular Research wygłosił referat na temat "ImPRESS PHD students research stays: Clonal Hematopoiesis and Cardiovascular Disease at CNIC".  Na studia doktoranckie na UMB w ramach ImPRESS aplikowało blisko 200 młodych naukowców z całego świata. Komisja wybrała 15 osób. Po 5 latach 11 doktorantów - stypendystów grantu Horyzont 2020 odebrało właśnie swoje dyplomy. Kilku czeka jeszcze na formalne zatwierdzenie ich prac przez Senat uczelni. 
   
   Uroczystość uświetnili swoim występem Chór UMB pod dyrekcją dr hab. Anny Moniuszko oraz dr Nikodem Wojciechowski mini recitalem fortepianowym.    

      

  • Wybrane wysokopunktowane czasopisma naukowe w których publikowali doktoranci ImPRESS: Cell, The Lancet Global Health, PLOS Medicine, Redox Biology, Cellular and Molecular Life Sciences, International Journal of Biological Macromolecules - łączny IF: 428.770
  • 118 wyjazdów naukowych
  • 5 lat trwania projektu
  • 15 Stypendystów Marii Skłodowskiej-Curie
  • 11 doktoratów (i kolejne w recenzji)
   
  Powrót