Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Trwa nabór do I edycji „Programu platformy mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub”

  06.02.2023 10:53
  Autor: BTT

   

  Termin przyjmowania wniosków aplikacyjnych o udział w Programie został przedłużony do dnia 24 lutego 2023 r.

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku przystąpił do „Programu platformy mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub” -  inicjatywy skierowanej do akademickich zespołów badawczych, którego organizatorem jest Agencja Badań Medycznych, we współpracy z 9 Uczelniami oraz 10 Partnerami WHIH Opis programu - Warsaw Health Innovation Hub (abm.gov.pl)

  Program mentoriongowy ma charakter doradczo-rozwojowy. Jego zadaniem jest wsparcie prowadzonych projektów naukowych poprzez umożliwienie akademickim zespołom badawczym skorzystania z mentoringu, prowadzonego przez uznanych ekspertów wskazanych przez Partnerów WHIH,  zarówno w obszarze biznesowym jak i w obszarach ekspertyz technologicznych, klinicznych i regulacyjnych. Celem programu mentoringu, obejmującego blok 20 godzin w okresie 3 miesięcy, jest wsparcie w wypracowaniu ścieżki rozwoju zaproponowanej koncepcji technologicznej.

  Program dotyczy projektów naukowych w kategorii farmaceutycznej, wyrobów medycznych oraz rozwiązań cyfrowych w ochronie zdrowia znajdujących się na wczesnych poziomach dojrzałości technologicznej TRL 2 (etap formułowania koncepcji technologicznej) lub TRL 3 (etap potwierdzania słuszności koncepcji technologicznej) oraz posiadających potencjał wdrożeniowy, odpowiadających na konkretne, niezaspokojone potrzeby medyczne w kraju. Projekty mogą być adresowane do osób wykonujących zawody medyczne, podmiotów leczniczych oraz pacjentów.

  Harmonogram I edycji Programu platformy mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub

  Od 23 stycznia do 24 lutego 2023 – nabór do Programu prowadzony przez Uczelnie biorące udział w Programie

  Od 27 lutego do 3 marca 2023 - I etap oceny obejmujący ocenę formalną wniosków przeprowadzany przez Uczelnie biorące udział w Programie

  Od 6 do 17 marca 2023 - II etap oceny obejmujący ocenę merytoryczną przeprowadzany przez Organizatora- Agencję Badań Medycznych, którego celem jest wyłonienie 10-ciu najlepszych projektów

  Od 20 do 31 marca 2023- III etap oceny w formie sesji matchmakingowych z udziałem Organizatora i Partnerów WHIH, w wyniku których zwycięskim Zespołom zostaną przydzieleni odpowiedni Mentorzy

  kwiecień – czerwiec 2023 – indywidualne spotkania mentoringowe dla zwycięskich Zespołów w wymiarze 20 h, oraz spotkanie otwierające z warsztatami i spotkanie podsumowujące na koniec Programu

   

   

  Nabór do udziału w I edycji Programu platformy mentoringowej WHIH prowadzony na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku:

  Wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami składane są przez Zespoły w wersji papierowej oraz ich skany w wersji elektronicznej do Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych UMB w terminie do 24.02.2023 r. Wzór wniosku aplikacyjnego, który należy uzupełnić znajduje się tutaj: wniosek aplikacyjny WHIH.

  Regulamin „Programu platformy mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub” znajduje się na stronie Warsaw Health Innovation Hub:  Regulamin - Warsaw Health Innovation Hub (abm.gov.pl).

   

  Informacji o programie udziela pani Agnieszka Bielska (agnieszka.bielska@umb.edu.pl).

   

  Powrót