Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Umowa o współpracy z firmą Arkona Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk

  25.09.2023 07:42
  Autor: Administrator UMB

  21 września 2023 została zawarta umowa ramowa o współpracy pomiędzy Zakładem Stomatologii Zachowawczej UMB a firmą Arkona Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk.

  W ramach nawiązanej współpracy firma Arkona zobowiązała się do nieodpłatnego przekazywania, na rzecz dydaktyki prowadzonej w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej, produktów stomatologicznych wytwarzanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Produkty stomatologiczne będą wykorzystywane przez Studentów kierunku lekarsko-dentystycznego II, III, IV, V roku podczas zajęć klinicznych, jak również rozpoczęte zostaną prace badawcze nad w/w materiałami stomatologicznymi, co pozwoli na opracowanie nowych zastosowań tychże produktów.
  Nawiązana współpraca obejmuje również szkolenie zawodowe kadry Zakładu Stomatologii Zachowawczej, nabyte umiejętności kliniczne zostaną wykorzystane podczas zajęć klinicznych ze studentami. Pierwsze takie szkolenie miało miejsce w dniu 21.09.2023 i dotyczyło zastosowania włókna kompozytowego w odbudowie zębów po leczeniu endodontycznym, odtwarzaniu pojedynczych braków zębowych i szynowaniu zębów.
  Koordynatorem projektu ze strony UMB jest kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej Prof. dr hab. Zalewska Anna. Umowa zawarta została do 2033 roku.

  Arkona Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej jest polską firmą specjalizującą się w produkcji wyrobów medycznych w tym materiałów stomatologicznych. Założona w 1997 roku przez lekarza stomatologa Grzegorza Kalbarczyka. Jako jedyna w Polsce, wytwarza kompozytowe materiały do wypełnień i rekonstrukcji zębów. Wyroby medyczne powstają w ścisłej współpracy z najwyższej klasy lekarzami stomatologami oraz znakomitymi polskimi chemikami. Arkona to w pełni krajowa produkcja, której jakość potwierdzona jest certyfikatami, realizowana pod kontrolą jakości GMP/GHP oraz certyfikatów ISO 13485. Posiada własny zakład produkcyjny z laboratorium badawczo-rozwojowym, sieć dystrybutorów na terenie Unii Europejskiej oraz Azji. Opracowując wyroby medyczne służące stomatologom bazuje na praktyce swoich Klientów. Odpowiada na potrzeby rynku stosując innowacyjne podejście do problemu w oparciu o najwyższe standardy. Działalność organizacji nie opiera się tylko na produkcji i dystrybucji materiałów stomatologicznych. Ogromna część działań skupia się na kształceniu i wdrażaniu innowacji na rynek stomatologiczny na całym świecie. Organizuje szkolenia zarówno w kraju jak i za granicą. Aktywnie uczestniczy w życiu Akademickim od 15 lat organizując Konkurs na Najlepszego Studenta Stomatologii. Wszystkie te działania wynikają z dewizy „Od Stomatologa dla Stomatologów”, którą kieruje się założyciel i właściciel firmy Arkona -Grzegorz Kalbarczyk.

   
  Powrót