Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  UMB sklasyfikowany w prestiżowym rankingu Times Higher Education Impact Rankings 2024

  12.06.2024 10:04
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku został sklasyfikowany w międzynarodowym rankingu Impact Ranking 2024, organizowanym przez Times Higher Education.

  UMB uplasował się w przedziale 1001-1500, ex aequo z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, czy Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

  Times Higher Education Impact Rankings to globalny ranking, który ocenia uniwersytety pod kątem spełniania 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Spośród wszystkich z nich, oprócz obowiązkowego celu nr 17 „partnerstwa na rzecz celów”, uczelnie musiały wybrać 3 dodatkowe cele, w których spełnianie są najbardziej zaangażowane. UMB zdecydował się przedstawić argumentację pod kątem wspierania realizacji celów nr 3 „dobre zdrowie i jakość życia”, nr 5 „równość płci” oraz nr 9 „innowacyjność, przemysł, infrastruktura”.

  Kolejny sukces uczelni to efekt codziennej pracy wszystkich pracowników UMB, zauważanej i docenianej w skali ogólnoświatowej. W imieniu Uczelni, proces składania ankiety rankingowej koordynował Dział Współpracy Międzynarodowej. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w proces raportowania i liczymy, że przyczyni się to do stałego umacniania się pozycji UMB na arenie międzynarodowej.

  Pełne wyniki rankingu THE

  Dział Współpracy Międzynarodowej

  Źródło zdjęć: THE

  Powrót