Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Rektor elekt UMB, prof. Marcin Moniuszko we władzach Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w kadencji 2024-2028

  20.06.2024 19:08
  Autor: Administrator UMB
  Rektorzy elekci uniwersytetów medycznych oraz prorektorzy elekci uniwersytetów prowadzących kształcenie medyczne zebrali się w dniu 19.06.2024 Sopocie na pierwszym spotkaniu Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) w kadencji 2024-2028. Zebrani dokonali wyboru swoich władz powierzając stanowisko przewodniczącego prof. Wojciechowi Załusce z Uniwersytetu Medycznego Lublinie, a stanowiska wiceprzewodniczących - prof. Marcinowi Moniuszce z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. Tomaszowi Szczepańskiemu ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Leszkowi Domańskiemu z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. Zbigniewowi Krasińskiemu z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
  Zadaniem KRAUM jest
  • wprowadzenie wspólnego stanowiska Rektorów i wyrażania opinii w sprawach związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zakresie nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkól medycznych.
  • inspirowanie i koordynowanie współpracy publicznych wyższych szkół medycznych.
  • podejmowanie w granicach obowiązującego prawa wszelkich czynności zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych.
  • wprowadzenie wspólnego stanowiska Rektorów i wyrażanie opinii w sprawach szpitali,  dla których organem założycielskim są Uczelnie oraz CMKP.
  • reprezentowanie wspólnych interesów, a także podejmowanie działań prowadzących do efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni medycznych w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej, naukowo – badawczej, organizacyjnej,
  • występowanie w sprawach dotyczących środowiska uczelni medycznych wobec organów władzy państwowej,
  • działanie umożliwiające swobodną wymianę studentów i pracowników uczelni medycznych w kraju i za granicą.

   

  Władze KRAUM

  Powrót