Zakres wykonywanych badań
Badania histopatologiczne Histopatologiczne badanie biopsyjne Badanie materiałów z oligobiopsji i biopsji wycinkowej Badanie materiałów operacyjnych Badanie śródoperacyjne Badania cytologiczne Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) z użyciem technik obrazowania (pod kontrolą tomografu komputerowego i ultrasonografu) Cytologiczne badanie biopsyjne (materiał przesłany w 1 naczyniu) Cytologia złuszczeniowa: Ginekologiczne badanie cytologiczne Badanie cytologiczne płynów z jam ciała Badanie dwustopniowe wg systemu Bethesda. Każde rozpoznanie sygnowane przez specjalistę patomorfologa. Badanie ultrastrukturalne Badanie histochemiczne Specjalne metody histologiczne (np. wykrywanie grzybów, bakterii, tłuszczów, węglowodanów, barwników itp.) Badania immunohistochemiczne Oznaczanie przynależności tkankowej nowotworów oraz oznaczanie linii komórkowej chłoniaków złośliwych Badanie immunofluorescencyjne Badanie antygenów w chorobach nerek (IgG, IgM, IgA, C3, fibrynogen, kappa, lmabda) Badania z zakresu biologii molekularnej Wykrywanie DNA wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) w wymazach z określeniem przynależności wykrytego wirusa do grupy wysokiego ryzyka (HPV 16, HPV 18, HPV 33) lub niskiego ryzyka (HPV 6, HPV 11) zachorowania na raka Wykrywanie DNA wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) w osoczu/surowicy krwi oraz bioptatach wątroby Detekcja RNA wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) we krwi pełnej lub bioptatach wątroby (reakcja RT- nested-PCR) Wykrywanie DNA wirusa cytomegalii (CMV) w moczu, krwi lub płynie mózgowo-rdzeniowym Wykrywanie DNA wirusa Ebsteina-Barra (EBV) Wykrywanie DNA Mycobacterium tuberculosis complex oraz Mycobacterium tuberculosis (TBC) w plwocinie, popłuczynach oskrzelowych, moczu lub płynie mózgowo-rdzeniowym Wykrywanie mutacji polimerazy HBV metodą RFLP (oporność na lamiwudynę) (HBVR) Ocena stężenia DNA HBV (real-time PCR) (HBVS) Oznaczanie genotypów HCV (sekw. Reg. 5' - UTR) (HCVG) Ocena stężenia RNA HCV (real-time PCR) (HCVS) Autopsja lekarska Autopsja w NZOZ Akademickim Ośrodku Diagnostyki Patomorfologicznej (wykonanie autopsji, pobranie wycinków i ich ocena histopatologiczna, opracowanie rozpoznania i protokołu, przechowanie zwłok w chłodni do 72 godzin od wykonania badania) Autopsja z podejrzeniem choroby zakaźnej w NZOZ Akademickim Ośrodku Diagnostyki Patomorfologicznej (wykonanie autopsji, pobranie wycinków i ich ocena histopatologiczna, opracowanie rozpoznania i protokołu, przechowanie zwłok w chłodni do 72 godzin od wykonania badania) Niepełne badanie pośmiertne