Rada do spraw diagnostyki
Kierownik Ośrodka
Dr n. med Walenty Rogowski
Prof. dr hab. Lech Chyczewski (przewodniczący) Prof. dr hab. Anna Andrzejewska Prof. dr hab. Janusz Dzięcioł Prof. dr hab. Andrzej Kemona
Zespół diagnozujący - patomorfolodzy Prof. dr  hab. Lech Chyczewski Prof. dr hab. Anna Andrzejewska Prof. dr hab. Maria  Sobaniec-Łotowska Prof. dr hab. Andrzej Kemona Prof. dr hab. Janusz Dzięcioł Dr hab. Waldemar Famulski Dr hab. Katarzyna Guzińska Dr n. med. Piotr  Bernaczyk Dr n .med. Wojciech Kisielewski Dr n. med. Joanna  Reszeć Dr n.  med. Grzegorz Zalewski Emerytowani: Prof. dr hab. Henryk Nowak Prof. dr hab. Bogusław Musiatowicz Prof. dr hab. Lech Zimnoch Dr hab. Bohdan Cylwik Rezydenci: Lek. med. Gabriela Korąkiewicz Lek. med.  Agata  Piłaszewicz- Puza   Lek. med. Urszula Maria Leszczyńska Zespół diagnozujący - biologia molekularna Prof. dr hab. Jacek Nikliński dr n. biol. Oksana Kowalczuk dr n. med. Radosław Charkiewicz dr n. med. Agnieszka Miąsko Pracownicy techniczni i administracyjni St. tech. analityki Ewa Babiak - Pracownia Badań Śródoperacyjnych St. tech. analityki Czesława Bielecka - Pracownik techniczny St. tech. analityki Grażyna  Dąbrowska - Pracownia Immunohistochemii St. tech. analityki  Agnieszka  Jaczun - Pracownia Oligobiopsji St. tech. Grzegorz Średziński - Fotograf St. tech. analityki Krystyna Żukowska - Pracownia Immunohistochemii Mgr Dorota Paszkowska - Referent  tech. - Sekretariat Władysław Wasyluk - Konserwator Beata Bakun - Sekretarka med. Joanna Wiechowska - Sekretarka med. Mgr biologii Mieczysław Bicz - Diagnosta laboratoryjny (cytologia ginekologiczna) Mgr analityki Alicja Charkiewicz - Pracownia Mikroskopii Elektronowej Mgr analityki Małgorzata Miron - Pracownia Badań Cytologicznych Mgr analityki Monika Sosnowska - Pracownia Badań Cytologicznych St. tech. analityki Barbara Chrzanowska - Pracownia Badań Histopatologicznych St. tech. analityki Elżbieta Grabińska - Pracownia Badań Histopatologicznych St. tech. analityki Dorota Koniuszewska - Pracownia Badań Cytologicznych St. tech. analityki Ewa Sasinowska - Pr. Badań Histopatologicznych Tech. analityki Anna Gontar - Sekretarka med. Tech. analityki Jolanta Kiniorska-Buriło - Pracownia Oligobiopsji Tech. analityki Dorota Waszczuk  - Pracownia Badań Histopatologicznych Dorota Falkowska - Sprzątaczka