CENNIK
STAWKI PODLEGAJĄ NEGOCJACJOM i SĄ USTALANE INDYWIDUALNIE DLA KONTRAHENTA • histopatologiczne badanie biopsyjne (1 bloczek/preparat: 1-2 wycinki bez konieczności ich seryjnego skrawania) – 20 zł Cena obejmuje wykonanie barwień dodatkowych histochemicznych. W przypadku konieczności badania seryjnego, zwłaszcza drobnego materiału oligobiopsyjnego, powyższa cena może ulec zwiększeniu maksymalnie o 100%. • cytologiczne badanie biopsyjne (materiał przesłany w 1 naczyniu) – 30 zł Uwaga! Materiał oligobiopsyjny jest liczony wg cen histopatologicznych badań biopsyjnych według zasady: 1 biopunktat = 1 bloczek. • cytologiczne badanie urologiczne – 30 zł • cytologiczną diagnostykę onkologiczną szyjki macicy – 6 zł (1 preparat – rozmaz) • badanie ultrastrukturalne –536 zł • badanie immunofluorescencyjne – 45 zł za 1 barwienie • badanie immunohistochemiczne (1 przeciwciało) – 80 zł Badania z zakresu biologii molekularnej (PCR): •wykrywanie DNA wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) w wymazach z określeniem przynależności wykrytego wirusa do grupy wysokiego ryzyka (HPV 16, HPV 18, HPV 33) lub niskiego ryzyka (HPV 6 i HPV 11) zachorowania na raka – 130 zł • wykrywanie DNA wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) w osoczu/surowicy krwi oraz bioptatach wątroby – 130 zł • detekcja RNA wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) we krwi pełnej lub bioptatach wątroby (reakcja RT-nested-PCR) – 195 zł • wykrywanie DNA wirusa cytomegalii (CMV) w moczu, krwi lub płynie mózgowo-rdzeniowym – 130 zł • wykrywanie DNA wirusa Ebsteina-Barra (EBV) - 130 zł • wykrywanie mutacji polimerazy HBV metodą RFLP (odporność na lamiwudynę) (HBVR) – 190zł • ocena stężenia DNA HBV (real-time PCR) (HBVS) – 180 zł • oznaczenie genotypów HCV (sekw. Reg. 5’ • ocena stężenia RNA HCV (Real-time PCR) (HCVS) – 245 zł • wykrywanie DNA wirusa BKV – 130 zł • oznaczanie stężenia DNA wirusa BKV – 180 zł • wykrywanie DNA Candida spp. – 220 zł • wykrywanie DNA Aspergillus spp. – 220 zł. • wykrywanie DNA Toxoplasma gondii – 130 zł • oznaczenie mutacji receptora EGF – 360 zł • oznaczenie ekspresji receptora EGF – 120 zł • oznaczenie mutacji genu KRAS – 250 zł • wykrywanie mutacji w eksonie 11 i 15 genu BRAF – 300 zł • pik3ca – detekcja mutacji w eksonie 9 i 20 genu PIK3CA -  – UTR) (HCVG) – 350 zł