KONTAKT
AKADEMICKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI PATOMORFOLOGICZNEJ                     I GENETYCZNO-MOLEKULARNEJ
15-269 Białystok ul. Waszyngtona 13,
tel./fax +48 (85) 748 59 31, 748 59 10, 748 59 93 (kierownik)
                          email: aodp@amb.edu.pl