Zakres usług
Ośrodek świadczy usługi z zakresu histopatologii, cytopatologii, patologii autopsyjnej oraz badań genetyczno-molekularnych...
Zespół
W skład zespołu diagnozującego wchodzą specjaliści z dziedziny patomorfologii, w większości pracownicy Zakładów Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Certyfikaty
Potwierdzeniem spełnienia standardów w zakresie udzialanych świadczeń są przyznane certyfikaty i akredytacje...
AKADEMICKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI PATOMORFOLOGICZNEJ I GENETYCZNO-MOLEKULARNEJ utworzony przez Fundację Akademii Medycznej w Białymstoku (nr rejestru 0000023408) prowadzący działalność na bazie Zakładów: Patomorfologii Lekarskiej oraz Patomorfologii Ogólnej i Klinicznej Biologii Molekularnej AM (Collegium Pathologicum): - jest jednym z największych w kraju i największym w rejonie północno-wschodnim pełnoprofilowym zakładem patomorfologii wykonującym badania: histopatologiczne, cytologiczne, śródoperacyjne, immunohistochemiczne i immunofuorescencyjne, ultrastrukturalne, z zakresu biologii molekularnej, autopsyjne - posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Patologów na wykonywanie badań histopatologicznych - posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Patologów i akceptację Nadzoru Krajowego ds. Patomorfologii na wykonywanie cytologicznch badań ginekologicznych - wykonuje badania cytologiczne badania ginekologiczne w ramach profilaktycznego programu wykrywania raka szyjki macicy (umowa nr. 10-00-02446-05-01-10 z Narodowym Funduszem Zdrowia)  - posiada kadrę o najwyższych kwalifikacjach: 14 specjalistów patomorfologów w tym 7 z tytułem profesora nauk medycznych  - dysponuje bazą ponad 1.000.000 badań histopatologicznych oraz oryginalnymi programami komputerowymi umożliwiającymi archiwizację, weryfikację i wielostronną analizę badań z ostatniego 20-lecia  - wykonuje badania dla większości szpitali woj. podlaskiego oraz niektórych szpitali woj. warmińsko-mazurskiego i bialsko- podlaskiego  - wykona w br. ponad 100.000 badań histopatologicznych, 20.000 badań cytologicznych, 1000 badań immunohistochemicznych, 200 badań ultrastrukturalnych, 600 badań z zakresu biologii molekularnej i 500 autopsji  - współpracuje w zakresie diagnostyki z wiodącymi ośrodkami krajowymi w tym z Centrum Onkologii, Instytutem Matki i Dziecka i Instytutem Wojskowym w Warszawie, Zakładem Patomorfologii Pomorskiej AM, Zakładem Patomorfologii AM w Poznaniu, Pracownią Histopatologiczną Ośrodka Onkologicznego w Białymstoku