• 

  Archiwum konferencji i zjazdów

  XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kȕbler-Ross”

  Autor: Administrator UMB

  Termin: 23-26 maja 2019

  Miejsce: Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej, Białystok, ul. Kościelna 1A


   

  XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

  „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kȕbler-Ross”

  Białystok, 23-26 maj 2019

  http://www.umb.edu.pl/zyciodajna

   

  KONTAKT

  Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB

  ul. M. Skłodowskiej-Curie 7a

  15-096 Białystok

  tel/fax: (85) 748 55 28

  e-mail: zyciodajnasmierc@gmail.com

  e-mail: zzom@umb.edu.pl

   

  GŁÓWNY ORGANIZATOR

   

  Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. M. Skłodowskiej-Curie 7a, 15-096 Białystok

  tel/fax: (85) 748 55 28, e-mail: zzom@umb.edu.pl

   

  WSPÓŁORGANIZATORZY

  Stowarzyszenie „Pro Salute”

  Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego
  w Białymstoku

  Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego
  w Białymstoku

  Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku

  Fundacja „By dalej iść”

  Polskie Towarzystwo Higieniczne

  Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

  Katedra Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Polskie Towarzystwo im. Alberta Schweitzera w Poznaniu

  Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii

  Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Uniwersytecie Medycznym
  w Białymstoku

  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

  Studenckie Koła Naukowe Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  Studenckie Koło Naukowe Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” Uniwersytetu Medycznego
  w Białymstoku

   

   

  TEMATYKA KONFERENCJI

  1. Problemy opieki paliatywnej/hospicyjnej - Sesja im. ks. Jana Kaczkowskiego

  2. Perinatalna opieka paliatywna

  3. Żałoba, czyli osierocenie

  4. Tanatoedukacja

  5. Pułapki farmakoterapii w opiece paliatywnej

  6. Współczesne wyzwania psychoonkologii

  7. Śmierć i umieranie w sztuce oraz kulturze

  8. Śmierć społeczna

  9. Prawne aspekty śmierci i umierania

  10. Problemy wielokulturowości w medycynie

  11. Wpływ religii na zdrowie

  12 .Zadania pracowników ochrony zdrowia w zwalczaniu dyskryminacji, stygmatyzacji, agresji i uzależnień

  13. Kulturotwórcza rola rehabilitacji

  14. Etyka, humanizm, medycyna

  15. Cierpienie, choroba, śmierć i żałoba zwierząt

  16. Sesja Studenckich Kół Naukowych

  17. Sesja Multimedialna

  Powrót