• Aktualności

  MNiSW przyznało UMB środki na finansowanie kosztów pozyskania prestiżowych akredytacji zagranicznych

  26.10.2018 09:10
  Autor: Administrator UMB

   

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku środki na finansowanie kosztów związanych z pozyskiwaniem prestiżowych, uznanych na całym świecie akredytacji zagranicznych:

   

   

  1. Medical Board of California Accreditation 

   

  2. ASPIRE Certificate - w pięciu kategoriach: Excellence in Assessment, Excellence in Faculty Development, Excellence in Simulation, Excellence in Social Accountability of Schools, Excellence in Student Engagement. 

   

   

  Medical Board of California Accreditation - UMB wnioskowało o środki na finansowanie akredytacji dla studiów anglojęzycznych na kierunku lekarskim prowadzonym w ramach English Division. MBC jest agencją stanową w Stanach Zjednoczonych, której celem jest licencjonowanie lekarzy. Gremium to decyduje o uzyskiwaniu prawa wykonywania zawodu lekarza na podstawie informacji o pełnym wykształceniu medycznym kandydata oraz informacji o ukończeniu szkoły medycznej uznanej lub zatwierdzonej przez Medical Board of California. Tym samym, uzyskanie takiej akredytacji zwiększyłoby międzynarodową rozpoznawalność, prestiż oraz wiarygodność Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, co jest w pełni zgodne ze strategią UMB. Podniosłoby to również rangę dyplomu ukończenia studiów anglojęzycznych na UMB. Poszerzenie perspektyw zawodowych dla kandydatów na studia lekarskie, głównie w zakresie ułatwienia możliwości poszukiwania zatrudnienia na rynku globalnym, stanowiłoby istotny argument przemawiający za podjęciem studiów medycznych na UMB. 

   

  ASPIRE Certificate - akredytacja przyznawana uczelniom kształcącym w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej przez International Association for Medical Education (AMEE). Akredytacja ASPIRE pozwoli Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku stać się uczelnią rozpoznawalną w skali międzynarodowej. ASPIRE dostarcza mechanizmów, które pozwalają ulepszać na całym świecie procesy kształcenia i rezultaty przez identyfikację, rozpoznawanie i nagradzanie  doskonałości w poszczególnych obszarach. To jedyny tego typu proces akredytacyjny w skali globalnej, co stanie się bardzo istotnym wyróżnikiem UMB we współpracy międzynarodowej i pozwoli na pozyskiwanie większej liczby studentów i kadry zagranicznej. Dotychczas żadna uczelnia medyczna  w Polsce nie posiada akredytacji ASPIRE. Przy czym należy dodać, że akredytację tę posiada wiele uczelni z grona TOP 500 Rankingu Szanghajskiego np. University of Western Australia, University of Leeds, University of Southampton, University of Toronto. 

  Powrót