• Aktualności

  3 projekty z UMB powalczą o tytuł Podlaska Marka 2020

  21.02.2020 21:03
  Autor: Administrator UMB

   

  To już XVI edycja Nagrody pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Konkurs ma wyłaniać i promować Podlasie, oraz marki związane z regionem w Polsce i na świecie.  W tym roku trzy projekty w konkursie reprezentować będą Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

  - w Kategorii Odkrycie, UMB wspólnie z Politechniką Białostocką zgłosił „Badania nad aktywnością biologiczną grzybów nadrzewnych Puszczy Białowieskiej” (kierownik zespołu z ramienia UMB, prof. Halina Car, Prodziekan ds. Rozwoju WNOZ)

  - w Kategorii Kultura, o laur powalczy Ścieżka historyczna „Spacer w przeszłość Pałacu Branickich w Białymstoku” zgłoszona przez Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  - w Kategorii Projekt 4.0 (technologii i przemysłu przyszłości) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku reprezentuje (C-SIM), „Stworzenie pierwszego w Polsce Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” (projekt zgłoszony przez UMB).

  Nagroda przyznawana jest w 9 kategoriach Produkt Spożywczy, Produkt Użytkowy, Inwestycja, Odkrycie, Wydarzenie, Kultura, Społeczeństwo, Biznes i Projekt 4.0. Wszystkie zgłoszone produkty zostaną poddane ocenie Kapituły, która zweryfikuje je pod względem formalnym, oceni merytorycznie oraz wskaże 28 nominowanych, spośród których zostaną wyłonieni późniejsi zwycięzcy.

  Pierwsze posiedzenie Kapituły odbędzie się 12 marca 2020 r. Wybór jest niezwykle trudny, ponieważ w każdej z kategorii można nominować maksymalnie 3 produkty. Ostateczną decyzję podejmie siedemnastoosobowe grono jury, w skład którego wchodzą wybitni specjaliści, reprezentujący różne branże i środowiska. Obradom Kapituły przewodzić będzie Marszałek Województwa Podlaskiego.

  Powrót