• Aktualności

  Nowy konkurs na niekomercyjne badania kliniczne

  03.03.2020 08:48
  Autor: BTT

  Agencja Badań Medycznych ogłosiła drugą edycję konkursu na działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych w ramach Planu Rozwoju Badań Klinicznych oraz Narodowej Strategii Onkologicznej. Pula środków przeznaczona na ten cel to 200 mln zł. Wartość dofinansowania pojedynczego projektu nie może przekroczyć jednak 17,5 mln zł.

   

  W odróżnieniu od pierwszego konkursu rozszerzony został zakres i obecnie obejmuje badania kliniczne:

  • produktu leczniczego
  • wyrobu medycznego
  • ATMP – (Advanced Therapy Medicinal Products) - produktu leczniczego terapii zaawansowanej
  • wypracowania nowych schematów diagnostycznych lub/i interwencyjnych metod leczenia
  • rozwiązań w zakresie medycyny cyfrowej (telemedycyny)
  • pojedynczych związków chemicznych, substancji, mieszaniny substancji lub związków złożonych o potencjalnych właściwościach leczniczych i potwierdzonym w fazie przedklinicznej bezpieczeństwie.

   

  Wnioski o dofinansowanie można składać do 30.10.2020 r. do godziny 12:00, a nadesłane projekty oceniane będą w trzech rundach. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie https://abm.gov.pl/pl/konkursy/regulaminy-konkursow-in/229,Konkurs-na-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-w-zakresie-niekomercyjnych-badan-klini.html

   

  W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Transferu Technologii (tel. 5122, btt@umb.edu.pl)

  Powrót