• Aktualności

  Inkubator Innowacyjności 4.0 - trzecia edycja

  26.08.2020 11:22
  Autor: BTT

  Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Politechnika Białostocka i Uniwersytet w Białymstoku otrzymało wsparcie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 1,9 mln zł na promowanie i rozwój innowacyjności akademickiej.

  Jest to model współpracy, który się sprawdził, ponieważ jest to już trzecia edycja programu wspólnie realizowana przez trzy największe uczelnie z regionu.

  W najnowszej edycji progranu „Inkubator Innowacyjności” UMB uzyskało dofinansowanie w wysokości 700 tys. zł. Zostanie ono przeznaczone przede wszystkim na wsparcie zaawansowanych prac badawczych, które mają wysoką szansę na komercjalizację. Umożliwi to zapewnienie odpowiedniej ochrony prawnej, przeprowadzenie dodatkowych badań i analiz rynkowych, tak by zwiększyć szanse projektu na wdrożenie. Istotną częścią całego procesu jest również promocja wyników badań i dotarcie z informacją o nich do jak najszerszego grona odbiorców.

  Projekt jest dużym wsparciem dla uczelni. Z jednej strony pozwala na rozwój naukowy, a z drugiej nadaje projektom naukowym więcej wymiaru praktycznego. Wtedy prace badawcze stają się bardziej atrakcyjne w oczach potencjalnego nabywcy. Doświadczenia z poprzednich edycji programu pokazują, że są przedsiębiorcy zainteresowani projektami UMB i chętni w nie zainwestować. Praktyka pokazuje, że połączenie potencjału nauki i biznesu daje dobre rezultaty.

  Do tej pory, w ramach poprzednich edycji Inkubatora Innowacyjności, na UMB udało się zrealizować łącznie 17 prac przedwdrożeniowych. Wiele z nich jest dalej aktywnie rozwijanych, prowadzone są dodatkowe badania i negocjowane są warunki ich komercjalizacji.

  Powrót