• Aktualności

  Kolejne 3 patenty przyznane naukowcom UMB w 2021 roku!

  22.01.2021 14:32
  Autor: BTT

   

  Sposób wykrywania przedwczesnego porodu za pomocą dowolnej metody oznaczającej produkty przemiany materii we krwi - to kolejny wynalazek naukowców UMB, któremu Urząd Patentowy RP udzielił patentu. Poród przedwczesny jest główną przyczyną okołoporodowej umieralności niemowląt, powodując do 95% zgonów noworodków. Mechanizmy leżące u podstaw przedwczesnego porodu są do chwili obecnej nie do końca wyjaśnione. Zaproponowane w wynalazku rozwiązanie pozwala na stworzenie szybkiej i taniej metody diagnostyki,  opracowanie algorytmów lub zestawów do przewidywania porodu przedwczesnego u ciężarnych. Wynalazek może przyczynić się do zmniejszenia częstości występowania tej patologii ciąży, do polepszenia stanu noworodków przedwcześnie urodzonych i zmniejszenia ich śmiertelności.

  Patent jest efektem pracy zespołu badawczego w składzie: prof. dr hab. Piotr Laudański, dr Karol Charkiewicz, mgr inż. Joanna Gościk , mgr  Joanna Teul, prof. dr hab. Wojciech Miltyk , mgr inż. Barbara Liżewska.

   

  Przedmiotem dwóch kolejnych wynalazków jest Sposób oznaczania wrażliwości tkanek na insulinę oraz sposób identyfikacji insulinooporności i określania predyspozycji do zaburzenia z nią związanego. Insulina jest hormonem odpowiedzialnym za regulację poziomu cukru we krwi, obniżenie wrażliwości organizmu na działanie insuliny może doprowadzić do rozwoju cukrzycy. Naukowcy opracowali dwa wzory: jeden oparty o pomiar stężeń we krwi wybranych parametrów laboratoryjnych, drugi – o oznaczenie ekspresji wybranych genów we krwi, żeby przewidywać wrażliwość tkanek na insulinę konkretnej osoby. W chwili obecnej dokładna ocena wrażliwości tkanek na insulinę jest trudna i pracochłonna, na dodatek metoda jest nie wystarczająco czuła żeby stwierdzić insulinooporność w jej wczesnych stadiach, np. u młodych, ogólnie zdrowych osób. Na podstawie przeprowadzonych przez zespół naukowy badań zostały rozpracowane algorytmy komputerowe, wykorzystujące opracowane wzory - w ten sposób powstały 2 gotowe do zastosowania testy diagnostyczne.

  Twórcami wynalazków ze strony UMB są: prof. dr hab. Marek Strączkowski oraz prof. dr hab. Monika Karczewska-Kupczewska.

  Powrót