• Aktualności

  Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami

  13.04.2021 08:14
  Autor: Administrator UMB
   
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku rozpoczyna realizację projektu ”Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
  Projekt jest realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzą:
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej
  • Białostocki Park Naukowo – Technologiczny
  • Klaster Obórki Metali
  • Fundacji Regionalny Ekosystem Innowacji
   
  Jaki jest cel Projektu?
  Głównym celem Projektu pilotażowego jest budowa partnerstwa (systemu), w ramach którego dojdzie do zbudowania silniejszych i bliższych powiązań pomiędzy uczelniami a regionalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu na potrzeby podniesienia konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw.
   
  Zadania Projektu:
  W ramach Projektu realizowane będą 3 Zadania:
  Zadanie 1: wybór i dofinansowanie realizacji co najmniej 10 prac badawczo-rozwojowych zgłoszonych przez środowisko akademickie UMB/PB/UwB.
  Zadanie 2: stworzenie platformy usług dla biznesu
  Zadanie 3: organizacja wydarzeń, podczas których naukowcy, przedsiębiorcy oraz inwestorzy spotkają się, poznają i wymienią doświadczeniami.
  Kto może uczestniczyć w naborze na realizację prac badawczo-rozwojowych w ramach Zadania 1?
  Nabór jest dedykowany pracownikom naukowym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu w Białymstoku.
  Prace badawczo – rozwojowe, będące przedmiotem naboru powinny dotyczyć 3-7 poziomu gotowości technologicznej (TRL).
  Wnioski aplikacyjne mogą być składane przez pracowników naukowych Uczelni:
  • jako samodzielny twórca/współtwórca lub autor/współautor wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, który samodzielnie występuje o wsparcie w ramach projektu,
  • jako Zespół twórców/współtwórców lub autorzy/współautorzy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych i jeśli dotyczy z pracowników technicznych, którzy wspólnie występują o wsparcie w ramach projektu.
  •  
  O dofinansowanie mogą ubiegać się wnioski aplikacyjne, których przedmiotem są prace badawczo – rozwojowe, które mają potencjał rynkowy do komercjalizacji.
  Jak się zgłosić do Zadania 1?
  Nabór będzie prowadzony wyłącznie w formule online.
  Należy przejść na wniosek aplikacyjny i wypełnić formularz.
  Nabór (on line) wniosków grantowych o realizację prac badawczo-rozwojowych ruszył: 12.04.2021 roku i potrwa do 14.05.2021 r.
  Finansowanie otrzymają projekty wyłonione przez ekspertów, spośród tematów zgłoszonych przez środowisko naukowe (UMB,PB,UwB), które będą zgodne z RIS3.
  Szczegółowe informacje, w tym „Regulamin naboru”, znajdują się na stronie internetowej projektu.
   
  Kontakt:
  Biuro Transferu Technologii
   
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok

  piętro I, pokój 204, E-mail: btt@umb.edu.pl, Tel.: (85) 686 5122
   
   
  Powrót