• Aktualności

  Konkurs grantowy Sieci Otwartych Innowacji

  07.10.2021 13:20
  Autor: BTT

  Sieć Otwartych Innowacji (SOI) rozpoczyna nabór na wsparcie transferów technologii w ramach konkursu grantowego. Rekrutacja trwa od 8 października do 15 grudnia 2021 roku.

  Projekt unijny SOI wspiera transfer technologii do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, refundując zakup innowacyjnych rozwiązań, a sama wielkość refinansowania  uzależniona jest od lokalizacji, a dokładniej województwa, w którym zostanie wdrożona innowacja. W wyjątkowo korzystnej sytuacji są przedsiębiorcy z województwa podlaskiego, którzy w ramach dofinansowania SOI mogą uzyskać refundację poniesionych kosztów na największym poziomie (70%).

  Minimalna wartość dofinansowania stanowi 150 000,00 zł, a maksymalne wsparcie w konkursie grantowym opiewa na kwotę 200 000,00 euro.

  Projekt SOI zapewnia refinansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym, takich jak:

  • patenty lub zgłoszenia patentów
  • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych
  • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych
  • prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej, np. oprogramowanie biurowe, oprogramowanie księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych, itp.)
  • prawa do chronionych odmian roślin
  • topografia układów scalonych
  • know-how

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ma do zaoferowania szeroką bazę technologii oraz wiedzę, których transfer do sektora przemysłowego oraz gospodarczego może zostać sfinansowany dzięki środkom grantowym SOI.

  Przedsiębiorcy zainteresowani złożeniem wniosku mogą liczyć na wsparcie przydzielonego do każdego projektu brokera technologii, który służy radą w ramach weryfikacji pomysłu transferu technologii oraz udziela odpowiedzi na pytania związane z wnioskiem. Wsparcie udzielane jest również w zakresie rozmów prowadzonych między dawcą a biorcą technologii.

  Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Sieci Otwartych Innowacji https://siecotwartychinnowacji.pl/granty-na-transfer-technologii/ oraz ich fanpage’u https://www.facebook.com/projektsoi/

  Powrót