• Aktualności

  Projekt zespołu badawczego z UMB zwyciężył w kategorii Science Rundy T

  29.10.2021 10:17
  Autor: Administrator UMB

  Finał konkursu, który wyłonił najlepsze pomysły biznesowe wśród naukowców, wynalazców i konstruktorów zorganizowała Fundacja Technotalenty. W 4 kategoriach zgłoszono 90 projektów z Polski północno-wschodniej.

  W kategorii Science bezkonkurencyjny okazał się projekt badaczy z UMB pt.: „Makropotencjał mikropęcharzyków - optymalizacja pozyskiwania preparatu pochodzącego z mezen-chymalnych komórek macierzystych jako potencjalnej strategii terapeutycznej w leczeniu przewlekłych chorób dróg oddechowych” 
  To efekt badań zespołu naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  w składzie: mgr Marlena Tynecka, Adrian Janucik, prof. dr hab. Marcin Moniuszko, mgr Alicja Walewska i dr hab. Andrzej Eljaszewicz.

  Celem projektu jest stworzenie metody pozyskiwania, przetwarzania i podawania preparatu pochodzącego z komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej umożliwiającego jego zastosowanie w leczeniu chorób dróg oddechowych o podłożu zapalnym.

  W kategorii Science zgłoszono 23 projekty. Przewodniczącym kapituły wewnętrznej był Pan Robert Mucha dyrektor ds. sprzedaży i marketingu firmy Witraż, a przewodniczącym kapituły finałowej Pani Paulina Zbyrad – menadżer ds. technologii ABAN Found.

  W finale konkursu Runda T UMB reprezentował jeszcze 1 projekt zatytułowany: „Poprawa bezpieczeństwa i skuteczności terapii hydrokortyzonem - minitabletki szybkorozpadające się w jamie ustnej z hydrokortyzonem w dawkach pediatry”. To opracowanie m.in. Moniki Trofimiuk  z Zakładu Farmacji Klinicznej UMB.

  Runda T to regionalne wydarzenie kojarzące projekty biznesowe z inwestorami. Pozwala pomysłodawcom zaprezentować  pomysły przedstawicielom funduszy inwestycyjnych bez konieczności wyjazdu w Polskę lub świat. Ma formułę spotkania prezentującego potencjał podlaskich projektów, start-upów i całego regionu. To jedyne tego typu wydarzenie w Polsce Wschodniej. Ambicją organizatorów – Fundacji Technotalenty jest pokazanie potencjału regionalnych projektów i start-up’ów przed inwestorami z całego kraju.

  Naukowcy, wynalazcy i konstruktorzy prezentowali swoje pomysły w 4 kategoriach:

  • Runda T Pandemic idea, koncepcja, gotowy projekt stanowiący rozwiązanie problemów społecznych związanych z sytuacją wybuchu pandemii w kraju i na świecie. Kategoria stanowi odpowiedź na sytuację na świecie związaną z pandemią COVID-19. W tej kategorii zwyciężył projekt pt. „Bezdotykowy, sensorowy przycisk dla pieszych” Katarzyna Minkiewicz, Paweł Kasperek
  • Runda T Concept projekty z różnych dziedzin, które są pomysłami niezrealizowanymi lub w trakcie realizacji na wczesnym stadium rozwoju. Do tej kategorii mogą być zgłoszone projekty koncepcyjne. Zwycięzcą tej kategorii został projekt: „Chip do kontroli leczenia dzieci płytkami Schwarz'a” - Beata Tochwin z Koła Naukowego Nowoczesnego Marketingu WSFiZ
  • Runda T Science projekty naukowe nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii lub innowacyjnej metodologii. Kategoria skierowana do projektów naukowych z genezą powstania w środowisku naukowym, akademickim lub wynalazczym. Zwycięski projekt z UMB pt.: „Makropotencjał mikropęcharzyków - optymalizacja pozyskiwania preparatu pochodzącego z mezen-chymalnych komórek macierzystych jako potencjalnej strategii terapeutycznej w leczeniu przewlekłych chorób dróg oddechowych”  - mgr Marlena Tynecka, Adrian Janucik, prof. dr hab. Marcin Moniuszko, mgr Alicja Walewska, dr hab. Andrzej Eljaszewicz
  • Runda T Open idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią z dowolnej dziedziny i na każdym etapie przygotowania. Zwycięski projekt:

  „Zrobotyzowany system do naprawy i regeneracji rur wodociągowych i kanalizacyjnych”Andrzej Sirko, Marek Franciszek Choiński, Łukasz Czerech

  Uroczysta gala, podczas której poznaliśmy zwycięzców odbyła się 28 października w Białymstoku. Więcej o konkursie Runda T na stronie Fundacji Technotalenty:

   

   

  Powrót