Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Mentoring - 2 edycja.
 • Ostatnia zmiana 03.04.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Mentoring - 2 edycja

   

  Zapraszamy studentów VI roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do udziału w DRUGIEJ EDYCJI programu MENTORINGU, organizowanego w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

  Udział w programie jest bezpłatny, a jego celem jest kształtowanie u studentów umiejętności  planowania  kariery  zawodowej i rozwoju  osobistego,  dzięki wykorzystaniu wiedzy i  doświadczenia pracowników naukowo - dydaktycznych UMB.

  Charakterystyczną cechą programu jest możliwość zyskania przez studentów korzyści wynikających z bezpośredniego kontaktu z Mentorem, w tym m.in.:

  - przybliżenie specyfiki pracy lekarza,

  - weryfikacja własnych wyobrażeń na temat planowanej ścieżki kariery zawodowej,

  - weryfikacja celów zawodowych w oparciu o zdobytą wiedzę,

  - nawiązanie kontaktów zawodowych,

  - rozwój osobisty,

  - wzrost umiejętności interpersonalnych,

  - wzmocnienie poczucia własnej wartości, przekonania o własnych możliwościach,

  - wymiana poglądów, doświadczeń, marzeń.

   

  Druga edycja programu Mentoringu prowadzona będzie przez doświadczonych pracowników naukowo - dydaktycznych UMB w okresie marzec - maj 2019 roku.

  Ogłaszamy rekrutacje dodatkową, która potrwa do 27 lutego 2019 r.

  Kryteria rekrutacji:

  • średnia ocen uzyskanych z dotychczasowego przebiegu studiów
  • aktywna działalność w studenckich kołach naukowych
  • aktywny udział w konferencjach
  • prace opublikowane w czasopismach naukowych

  W przypadku, gdy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, za kryterium rozstrzygające przyjmowana będzie kolejność zgłoszeń.

  Szczegółowe zasady rekrutacji oraz realizacji mentoringu dla studentów zawarte są w Procedurze korzystania przez studentów UMB z mentoringu praktycznego nauczania w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

   

  LICZBA MIEJSC NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 JEST OGRANICZONA I WYNOSI TYLKO 20 MIEJSC !!!

   

  OGŁASZAMY REKRUTACJĘ DODATKOWĄ, KTÓRA POTRWA DO 27 LUTEGO 2019  !!!

   

  Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go wraz z niezbędnymi dokumentami do 27 lutego 2019 r. do:

  Działu Projektów Pomocowych UMB (prawe skrzydło Pałacu Branickich – nad Muzeum)

  ul. Jana Kilińskiego 1

  15-089 Białystok

   

  Szczegółowych informacji udzielają:

  Marta Olędzka- Szewczyk

  tel.: 85 748 55 21

  marta.oledzka-szewczyk@umb.edu.pl         

   

  Marek Sokołowski

  tel.: 85 748 56 50

  marek.sokolowski@umb.edu.pl