• Ostatnia zmiana 26.09.2017 przez BOWITT

  Oferowane technologie

   

  PATENTY

   

  1. Zastosowanie pikolinianu sodu jako substancji konserwującej żywność i kosmetyki

  Maria H. Borawska, Włodzimierz Lewandowski, Sylwia K. Czechowska, Renata Markiewicz, Renata Świsłocka.

  Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie pikolinianu sodu jako substancji konserwującej do środków spożywczych i kosmetyków.

   

  2. Układ konserwujący do kosmetyków

  Maria H. Borawska, Sylwia K. Czechowska, Renata Markiewicz-Żukowska, Jolanta Nazaruk.

  Przedmiotem wynalazku jest układ konserwujący do zastosowania do kosmetyków w różnych postaciach recepturowych, a w szczególności roztworów wodnych, lotionów, żeli, kremów. Układ konserwujący stanowi ekstrakt z kwiatów ostrożenia błotnego lub ostrożenia polnego w połączeniu z kwasem pikolinowy lub pikolinianem sodu.

   

  3. Nowe pochodne oktahydropirazyno[2,1-a:5,4-a’]diizochinoliny i ich zastosowanie

  Anna Bielawska, Krzysztof Bielawski, Zbigniew Kałuża, Rafał Ćwiek.

  4. Pochodna 1,4-dipodstawionego tiosemikarbazydu oraz sposób jej wytwarzania

  Anna Bielawska, Krzysztof Bielawski, Agata Siwek, Monika Wujec.

  Przedmiotem wyżej przedstawionych wynalazków są nowe związki - pochodne diizochinolinowe. Wykazują one właściwości cytotoksyczne oraz działają jako inhibitory topoizomeraz I i II. Mogą one stanowić nowe, skuteczniejsze związki stosowane w leczeniu nowotworów, szczególnie w terapii skojarzonej.

   

  5. Nowe pochodne układu 1H-pirazolo[4,3-e][1,2,4]triazyny oraz sposób ich otrzymywania

  Anna Bielawska, Krzysztof Bielawski, Mariusz Mojzych, Anna Malm, Urszula Kosikowska.

  6. Nowe sulfonamidy pochodne układu 1H-pirazolo[4,3-e][1,2,4]triazyny oraz sposób ich otrzymywania

  Anna Bielawska, Krzysztof Bielawski, Mariusz Mojzych, Anna Malm, Urszula Kosikowska.

  Przedmiotem wyżej przedstawionych wynalazków są nowe pochodne układu 1H-pirazolo[4,3-e][1,2,4]triazyny, ich sulfonamidy oraz sposób ich syntezy. Wszystkie związki objęte rozwiązaniem stanowią aza-analogi Sildenafilu, w których grupę karbonylową, występującą w Sildenafilu, zastępuje triazynowy atom azotu N-1. Pochodne te znajdą zastosowanie w medycynie jako inhibitory fosfodiesteraz oraz tyrozynazy, bądź inhibitory kinaz zależnych od cyklin (CDK). Mogą być przez to stosowane jako leki o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym, przeciwgrzybiczym i przeciwnowotworowym.

   

  7. Biosensor do oznaczania podoplaniny

  Jacek Nikliński, Radosław Charkiewicz, Ewa Gorodkiewicz, Zenon Łukaszewski.

  Przedmiotem wynalazku jest biosensor do oznaczania podoplaniny, przy użyciu techniki powierzchniowego rezonansu plazmonów (SPRI)z wykorzystaniem specyficznego przeciwciała. Przeprowadzone badania wykazały, że dzięki zastosowaniu opisanego rozwiązania uzyskuje się dużo szybszą analizę badanego materiału na stężenie podoplaniny w porównaniu do obecnie stosowanych metod.

  Oferowane rozwiązanie, może znaleźć zastosowanie w diagnostyce nowotworów gdyż, umożliwia bardzo szybką analizę badanego materiału na stężenie podoplaniny, która uważana jest za obiecujący marker nowotworowy.

   

  8. Biosensor do oznaczania aromatazy z wykorzystaniem przeciwciała

  Piotr Laudański, Ewa Gorodkiewicz.

  9. Biosensor do oznaczania aromatazy z wykorzystaniem inhibitora

  Piotr Laudański, EwaGorodkiewicz.

  Istotą wynalazków jest biosensor do oznaczania aromatazy z wykorzystaniem poliklonalnego przeciwciała (specyficznego dla aromatazy) lub inhibitora aromatazy, techniką powierzchniowego rezonansu plazmonów. Przeprowadzone badania wykazały, że dzięki zastosowaniu opisanego rozwiązania uzyskuje się dużo szybszą analizę badanego materiału na stężenie aromatazy w porównaniu do obecnie stosowanych metod.

  Prezentowane rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w diagnostyce i profilaktyce estrogenozależnego raka piersi oraz w wykrywaniu ognisk endometriozy.

   

  10. Sposób separacji chorobotwórczych bakterii oraz grzybów

  Halina Car, Katarzyna Niemirowicz, Izabela Święcicka, Agnieszka Wilczewska.

  Przedmiotem wynalazku jest sposób separacji chorobotwórczych bakterii oraz grzybów za pomocą nanocząstek magnetycznych. Proces separacji opiera się na oddziaływaniu składników ściany komórkowej drobnoustrojów z powierzchnią nanocząstek magnetycznych. Nanocząstki nie ulegają destrukcji podczas procesu separacji i sterylizacji, dzięki czemu mogą być wykorzystane wielokrotnie.

  Opracowana metoda separacji za pomocą nanocząstek może mieć kluczowe znaczenie w wielu dziedzinach medycyny i przemysłu. Może być stosowana w celach:

  - oczyszczania z bakterii próbek materiału biologicznego (moczu, krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego, śliny) i ewentualnie szybkiej identyfikacji patogenów zgromadzonych na nanocząstkach podczas separacji;

  - oczyszczania wyrobów medycznych np.: rurek inhalacyjnych, ustników, protez zębowych, cewników, wzierników i innych sprzętów wielokrotnego użycia; przemysłowych, m.in. w uzdatnianiu i dekontaminacji wody, co może przyczynić się do redukcji kosztów oczyszczania przy zachowaniu prawidłowych parametrów biologicznych wody.

   

  11. 2-benzoiloamino-5-(izocinolino-2-ylo)-1,3,4-tiadiazol jako czynnik antynowotworowy

  Anna Bielawska, Krzysztof Bielawski, Agata Siwek, Monika Wujec.

  Przedmiotem wynalazku jest nowy związek 2-benzoiloamino-5-(izocinolino-2-ylo)-1,3,4-tiadiazol, sposób jego syntezy oraz zastosowanie medyczne w profilaktyce i leczeniu nowotworów. Wyróżnia się on wyższą zdolnością inhibicji syntezy DNA niż chlorambucyl – powszechnie stosowany lek przeciwnowotworowy.

  Związek będący przedmiotem wynalazku po wykonaniu dalszych badań może znaleźć potencjalne zastosowanie w leczeniu nowotworów.

   

  12. Pochodne 1-podstawionego 4-benzoilo(tio)semikarbazydu, sposób ich otrzymywania i zastosowanie medyczne

  Anna Bielawska, Krzysztof Bielawski, Agata Siwek, Monika Wujec.

  13. Zastosowanie medyczne pochodnych 1-podstawionego 4-benzoilo(tio)semikarbazydu 

  Anna Bielawska, Krzysztof Bielawski, Agata Siwek, Monika Wujec.

  Przedmiotem wynalazków są nowe pochodne 1-podstawionego 4-benzoilo(tio)semikarbazydu, sposób ich syntezy oraz zastosowanie medyczne w profilaktyce i leczeniu nowotworów. Wyróżniają się one wyższą zdolnością inhibicji syntezy DNA niż chlorambucyl – powszechnie stosowany lek przeciwnowotworowy.

  Oferowane związki wykazują potencjalną aktywność przeciwnowotworową w badanych liniach komórek nowotworowych, dlatego po przeprowadzeniu dalszych badań mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu nowotworów.

   

  14. Preparat do karmienia pszczół

  Maria H. Borawskawska, Sylwia K. Naliwajko, Renata Markiewicz-Żukowska, Katarzyna Socha, Jolanta Soroczyńska, Justyna Moskwa.

  Przedmiotem wynalazku jest preparat do żywienia pszczół będący materiałem paszowym przeznaczonym do dokarmiania pszczół w okresie przygotowania do zimy, po przezimowaniu oraz w rodzinach pszczelich osłabionych chorobami. Zgodnie z istotą wynalazku zastosowany w odpowiednich ilościach preparat wywiera korzystny wpływ na ogólny stan zdrowia pszczół, ogranicza szkodliwość patogennej mikroflory, poprawia kondycję rodzin pszczelich po przezimowaniu oraz przyspiesza wiosenny rozwój rodzin pszczelich.

  Oferowane rozwiązanie stanowi niezykle atrakcyjną ofertę dla przędsiębiorców, ze względu na ogromną potrzebę zwalczania niepokojącego zajwiska masowego ginięcia pszczół w Polsce i na świecie, które powoduje ogromne straty ekonomiczne w produkcji roślin oleistych, owoców i warzyw. Zjawisko to niesie też za sobą negatywny aspekt ekologiczny, z powodu ogromnej roli pszczół w reprodukcji dziko rosnących roślin.

   

   

  ZGŁOSZENIA PATENTOWE

   

  Zastosowanie metabolitów jako biomarkerów do przewidywania porodu przedwczesnego i sposób identyfikacji porodu przedwczesnego

  Wynalazek dotyczy nowego sposobu wykorzystania metabolitów jako biomarkerów do diagnozowania porodu przedwczesnego. Poród przedwczesny jest główną przyczyną okołoporodowej umieralności niemowląt, powodując od 50 do 95% zgonów noworodków. Odsetek porodów przedwczesnych waha się w granicach od 5 do 12% i od dłuższego czasu pomimo postępu w terapii i diagnostyce pozostaje niezmienny. Dostępne obecnie biochemiczne markery infekcji są markerami ogólnoustrojowymi i nie pozwalają na wcześniejsze wyselekcjonowanie pacjentek z grup ryzyka porodu przedwczesnego, gdyż ich czułość i swoistość jest zbyt niska. Dlatego też poszukiwane są nowe markery biochemiczne mogące mieć wpływ na wcześniejsze wykrywanie subklinicznej infekcji wewnątrzmacicznej, pozwalające na szybką diagnostykę i leczenie farmakologiczne pacjentek z zagrażającym porodem przedwczesnym. Z racji na szybki rozwój diagnostyki, koncerny farmaceutyczne mogą opracować specjalne algorytmy oraz wysoce swoiste zestawy do przewidywania porodu przedwczesnego u ciężarnych oparte o analizę we krwi przedstawionych w oferowanym rozwiązaniu metabolitów. 

   

  Urządzenie oraz sposób badania stopnia zmętnienia płynów w warunkach dynamicznych

  Przedstawiony wynalazek dotyczy układu pomiarowego oraz metody do badania zmętnienia, które jest szeroko badanym parametrem w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, papierniczym, chemicznym, biotechnologicznym, browarnictwie i przemyśle napojowym i innych.  Zmętnienie określa się np. do: nadzorowania jakości filtracji pomiarów czystości wody, detekcji zawartości oleju w wodzie, pomiaru zawartości cząstek, kontroli klarowności napoju, filtracji piwa czy kontroli jakości procesu mycia. Szczególnym zastosowaniem przedstawionego rozwiązania jest badanie zmętnienia w diagnostyce kamicy układu moczowego. Oferowane rozwiązanie posiada duży potencjał wdrożeniowy, ze względu na to, że obecnie w laboratoriach diagnostycznych nie stosuje się żadnych urządzeń do rutynowego badania parametrów, które mogłyby zdiagnozować predyspozycje do wystąpienia kamicy układu moczowego.

   

  Mieszanina oksytiaminy i ketokonazolu, jej zastosowania i kompozycja farmaceutyczna

  Istotą wynalazku jest użycie mieszaniny oksytiaminy oraz powszechnie używanego środka przeciwgrzybiczego w terapii chorób powodowanych przez grzyby z rodzaju Malassezia. Obie substancje o działaniu antymykotycznym wykazują silniejsze działanie wspólne niż każda z nich stosowana osobno, co może zwiększyć skuteczność leczenia powierzchniowych zakażeń grzybiczych. Daje to również możliwość obniżenia stężenia leków, co zmniejsza ryzyko negatywnych skutków ubocznych ogólnoustrojowego oddziaływania stosowanych antymykotyków na leczony organizm i obniża koszty leczenia. Wynalazek może być stosowany w postaci kremów, zawiesin i szamponów do miejscowej terapii przeciwgrzybiczej.

   

  Synteza i aktywność przeciwdrobnoustrojowa chiralnych, czwartorzędowych, N-spiro soli amoniowych

  Obserwowany w ostatnich latach gwałtowny wzrost liczby szczepów bakteryjnych opornych na stosowane obecnie antybiotyki, stanowi realne zagrożenie epidemiologiczne dla społeczeństwa. Z tego powodu podejmowane są intensywne badania nad poszukiwaniem nowych leków, skutecznie zwalczających infekcje bakteryjne. Czwartorzędowe sole amoniowe, zarówno pochodzenia naturalnego jak i syntetyczne, posiadają bakteriobójcze lub grzybobójcze własności i są od wielu lat stosowane w medycynie, głównie jako środki antyseptyczne.

  Oferowane rozwiązanie opisuje sposób otrzymywania 12 nowych chiralnych czwartorzędowych, N-spiro soli amoniowych o działaniu antyseptycznym oraz zastosowanie otrzymanych związków w celach leczniczych.

   

  Penta-O-galoilo-D-glukoza do zastosowania w sposobie zmniejszenia liczby monocytów

  Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie penta-O-galoilo-D-glukozy oraz preparatów pochodnych w przebiegu zakażenia wirusem HIV u zakażonych pacjentów. Zastosowane rozwiązanie umożliwi:

  1) zmniejszenie stopnia i tempa migracji oraz różnicowania się zakażonych wirusem HIV monocytów krwi obwodowej w tkankowe makrofagi, co ograniczy lub zniesie możliwość wytworzenia opornego na leczenie rezerwuaru wirusa;

  2) zwiększenie skuteczności dotychczas stosowanych terapii antyretrowirusowych poprzez zmniejszenie liczby monocytów wykazujących ekspresję receptora CD16;

  3) zmniejszenie powikłań sercowo naczyniowych u osób zakażonych wirusem HIV.

  Przedstawione rozwiązanie stanowi niezwylkle atrakcyjną ofertę, ma dużą możliwość zastosowanie praktycznego i komercjalizacji jako pierwsza linia terapii poekspozycyjnej oraz modyfikacja już istniejącego protokołu lecznenia zakażenia wirusem HIV. Konieczne są jeszcze dodatkowe badania przeprowadzone na modelu in vivo z wyorzystaniem naczelnych oraz w drugiej kolejności badania kliniczne.

   

  Biosensor do oznaczania czynnika przedimplantacyjnego PIF z wykorzystaniem przeciwciał

  Istotą wynalazku jest biosensor umożliwiający specyficzne oznaczanie czynnika przedimplantacyjnego (Preimplantation Factor- PIF) techniką powierzchniowego rezonansu plazmonów w wersji Imaging. PIF jest produkowany przez żywe zarodki i zawiaduje zagnieżdżeniem zarodka oraz pomaga organizmowi matki przystosować się do ciąży. Wpływa na działanie układu odpornościowego matki oraz na komórki błony śluzowej macicy.

  Dzięki zastosowaniu rozwiązania według wynalazku uzyskuje się bardzo szybką analizę badanego materiału, w tym: osocza, surowicy, próbek płynów hodowlanych blastocyst oraz próbek płynów z pęcherzyka Graffa na stężenie czynnika przedimplantacyjnego. Umożliwia to wcześniejsze wykrywanie ciaży, a także testowanie potencjału reprodukcyjnego zarodków. 

  Zalety wobec istniejących technologii:

  - mała ilość używanej próbki (2-5 mikrolitrów);

  - metoda detekcji nie wymaga użycia znaczników;

  - tańsza i szybsza w porównaniu do rynkowo używanych testów ELISA;

  - możliwość jednoczesnego pomiaru wielu próbek i wieloskładnikowej analizy pojedynczej próbki.

   

  Nowa propozycja chemioterapeutyczna wobec komórek raka jelita grubego

  Przedmiotem wynalazku jest terapia skojarzona wobec komórek raka jelita grubego, która polega na jednoczesnym podawaniu preparatu, który hamuje namnażanie komórek nowotworowych oraz czynnika wzrostowego, który z jednej strony aktywuje „uśpione” komórki nowotworowe, z drugiej pobudza proces namnażania i różnicowania krwinek czerwonych, normalizując parametry hematologiczne krwi. Niezwykle cennym elementem opisanej powyżej terapii jest redukcja działań niepożądanych jakie obserwuje się podczas klasycznej terapii (eliminacja niedokrwistości).

  Opracowana nowa terapia skojarzona, ze względu na wysoką skuteczność, niską toksyczność oraz poprawę jakości życia pacjenta może okazać się atrakcyjną alternatywą w stosunku do istniejących schematów leczenia raka jelita grubego. 

   

  Panele autoprzeciwciał jako klasyfikatory w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej Zespołu Downa 

  Przedmiotem wynalazku jest wykorzystanie panelów 94 i 14 autoprzeciwciał jako kompletnych klasyfikatorów w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalne Zespołu Downa. Oznaczanie ich zawartości w osoczu/surowicy może odbywać się dowolną metodą oznaczania białek. Bez względu na metodę oznaczania we krwi zawartości autoprzeciwciał wchodzących w skład klasyfikatora, mogą stać się one w przyszłości podstawą wcześnie oraz przede wszystkim nieinwazyjnie rozpoznanej u płodu trisomii chromosowmu 21.

  Oferowane rozwiązanie, może znaleźć ogromne zastosowanie kliniczne w diagnostyce Zespołu Downa gdyż, nie niosłyby ze sobą ryzyka powikłań ciąży oraz nie narażałyby pacjentki na niepotrzebny stres. Z racji na szybki rozwój diagnostyki, w niedalekiej przyszłości koncerny farmaceutyczne mogą opracować specjalne algorytmy oraz wysoce swoiste zestawy do nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej tej aberracji chromosomowej, oparte o opisane we wniosku klasyfikatory.

   

  Wykorzystanie specyficznych autoprzeciwciał jako biomarkerów w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej Zespołu Downa 

  Przedmiotem wynalazku  są biomarkery w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej aberracji chromosomowej Zespołu Downa w postaci 182-óch autoprzeciwciał. Oznaczanie ich zawartości w osoczu/surowicy może odbywać się dowolną metodą oznaczania białek. Bez względu na metodę oznaczania we krwi zawartości autoprzeciwciał, mogą stać się one w przyszłości podstawą wcześnie oraz przede wszystkim nieinwazyjnie rozpoznanej u płodu trisomii chromosowmu 21.

  Oferowane rozwiązanie, może znaleźć ogromne zastosowanie kliniczne w diagnostyce Zespołu Downa gdyż, nie niosłyby ze sobą ryzyka powikłań ciąży oraz nie narażałyby pacjentki na niepotrzebny stres. Z racji na szybki rozwój diagnostyki, w niedalekiej przyszłości koncerny farmaceutyczne mogą opracować specjalne algorytmy oraz wysoce swoiste zestawy do nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej tej aberracji chromosomowej, oparte o analizę we krwi.

   

  Biomarkery w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej Zespołu Downa 

  Przedmiotem wynalazku jest wykorzystanie odpowiednich białek i/lub sfingolipidów, jako biomarkerów w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej aberracji chromosomowej Zespołu Downa, oparte o analizę we krwi. Oznaczanie ich zawartości w osoczu/surowicy może odbywać się dowolną metodą ilościową oznaczania białek tj. ELISA, metody chemiluminescencyjne, różnego rodzaju makro i mikromacierze białkowe oraz szeroko wykorzystywaną w proteomice spektrometrię masową.
  Oferowane rozwiązanie, może znaleźć ogromne zastosowanie kliniczne w diagnostyce Zespołu Downa gdyż, nie niosłyby ze sobą ryzyka powikłań ciąży oraz nie narażałyby pacjentki na niepotrzebny stres. Z racji na szybki rozwój diagnostyki, w niedalekiej przyszłości koncerny farmaceutyczne mogą opracować specjalne algorytmy oraz wysoce swoiste zestawy do nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej tej aberracji chromosomowej, oparte o analizę we krwi.

   

  Sposób oceny spontanicznej krystalizacji składników moczu

  Przedmiotem wynalazku jest sposób oceny spontanicznej krystalizacji składników moczu do oszacowania ryzyka tworzenia kamieni układu moczowego w wyniku doprowadzenia moczu do stanu przesycenia, w którym pojawią się kryształy różnych substancji tworzących kamień nerkowy. W momencie uzyskania przesycenia, w moczu dochodzi do samoistnej krystalizacji, co obserwujemy w postaci zmętnienia bądź spadku transmitancji przepuszczanego przez roztwór światła. Stosunek masy moczu przed odparowaniem do masy w momencie pojawienia się spontanicznej krystalizacji moczu (zmętnienia) nazwano wskaźnikiem spontanicznej krystalizacji odparowywanego moczu. Dzięki tym informacjom będzie można określić czy pacjent ma podwyższoną predyspozycję do tworzenia kamieni nerkowych oraz pomoże wdrożyć odpowiednie leczenie i  je monitorować.

  Oferowane rozwiązanie, umożliwi prostą i tanią ocenę ryzyka tworzenia kamieni w układzie moczowym i/lub skuteczność zapobiegania nawrotom. Potencjalne inne zastosowania tego wynalazku dotyczą oceny moczu w innych chorobach metabolicznych takich jak: osteoporoza, cukrzyca, stany długiego unieruchomienia, nowotwory.

   

  Zastosowanie ceramidu jako biomarkera w predykcji porodu przedwczesnego

  Przedmiotem wynalazku jest wykorzystanie ceramidu C16 (C16-Cer) jako biomarkera w predykcji porodu przedwczesnego oparte o analizę we krwi. Oznaczanie  zawartości  tego ceramidu w osoczu/surowicy może odbywać się dowolną metodą oznaczania sfingolipidów.

  Oferowane rozwiązanie umożliwi wykrywanie subklinicznej infekcji wewnątrzmacicznej, pozwalając na szybką diagnostykę i leczenie farmakologiczne pacjentek z zagrażającym porodem przedwczesnym. Postępowanie takie może przyczynić się do zmniejszenia częstości występowania tej patologii ciąży i do polepszenia stanu noworodków przedwcześnie urodzonych i zmniejszenia ich śmiertelności.

   

  Biomarkery do oceny indywidualnego ryzyka rozwoju pozawałowej niewydolności serca

  Przedmiotem wynalazku są biomarkery do oceny indywidualnego ryzyka rozwoju pozawałowej niewydolności serca oraz sposób określania tych markerów w próbkach materiału biologicznego pobranego od pacjenta. Oferowane rozwiązanie obejmuje stwierdzenie w próbce pobranej od określonego pacjenta podwyższonego poziomu ekspresji, co najmniej dwóch genów z wybranej grupy transkryptów.

  Zastosowanie wynalazku umożliwi wykorzystanie opisywanych biomarkerów w diagnostyce związanej z powstawaniem pozawałowej niewydolności serca. Ponadto wynalazek może być stosowany do przewidywania ryzyka wystąpienia niewydolności serca u pacjentów pozawałowych.

   

  Sposób otrzymywania i zastosowania multifunkcjonalnego nanosystemu

  Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania multifunkcjonalnego nanosystemu o właściwościach magnetycznych i fluorescencyjnych, który wnika do komórek i lokalizuje się w jądrach komórkowych. Otrzymywanie nanosystemu obejmuje wytworzenie nanostruktur o rdzeniu magnetycznym i pokrycie ich polimerem z wykorzystaniem fluorochromu.

  Niezwykle atrakcyjnym zastosowaniem nanosystemu może być dostarczanie substancji aktywnych do komórek (leki, przeciwciała, geny i kwasy nukleinowe), co może np. umożliwić dostarczenie leku bezpośrednio do chorego narządu, nie uszkadzając zdrowych tkanek. Wybiórcze przenikanie nanosystemu i bezpośrednie działanie umożliwi również określenie mniejszej dawki stosowanego leku. Ponadto zastosowanie multifukcjonalnego nanosystemu może umożliwić detekcję komórek (np. nowotworowych), a także jest możliwe użycie go, jako środka kontrastowego w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego.

   

  Biosensor do oznaczania białka UCH-L1z wykorzystaniem przeciwciała lub z wykorzystaniem inhibitora

  Przedmiotem wynalazku jest biosensor do oznaczania białka UCH-L1 techniką powierzchniowego rezonansu plazmonów (SPRI)z wykorzystaniem przeciwciała IgG2A (specyficznego dla UCH-L1) lub z wykorzystaniem inhibitora LDN57444.. Przeprowadzone badania wykazały, że dzięki zastosowaniu rozwiązania według wynalazku uzyskuje się bardzo szybką analizę badanego materiału na stężenie białka UCH-L1.

  Oferowane rozwiązanie umożliwi poznanie mechanizmów nieprawidłowej ekspresji i funkcji tego białka, co przyczyni się do lepszego zrozumienia procesów związanych z chorobami neurodegeneracyjnymi i nowotworowymi.

   

  Pochodne diizochinoliny w terapii nowotworowej

  Przedmiotem wynalazku są nowe związki - pochodne diizochinolinowe. Wszystkie badane analogi alkaloidów diizochinolinowych wykazują właściwości cytotoksyczne w stosunku do komórek nowotworowych, w szczególności raka sutka. Zatrzymują one proces biosyntezy DNA, przede wszystkim poprzez hamowanie aktywności topoizomeraz I i ll. W porównaniu z powszechnie stosowanymi zawiązkami wykazują one znacząco większą cytotoksyczność w stosunku do komórek nowotworowych z jednocześnie mniejszą toksyczność w stosunku do komórek zdrowych.  

  Mogą one stanowić nowe, skuteczniejsze związki stosowane w leczeniu nowotworów, szczególnie w terapii skojarzonej. Szczególnie atrakcyjna wydaje się możliwość zastosowania pochodnych izochinolinowych u chorych na raka piersi poddawanych chemioterapii. Dodatkowo, dzięki właściwościom hamującym aktywność topoizomeraz, mogą one również znaleźć zastosowanie jako odczynniki do zastosowań laboratoryjnych.

   

  Ekstrakt z grzyba poliporoidalnego, kompozycja zawierająca ten ekstrakt oraz jego zastosowanie

  Przedmiotem wynalazku jest użycie ekstraktu z grzybu poliporoidalnego w celu zahamowania wzrostu komórek nowotworowych jelita grubego. Ekstrakt wykazał zdolność do hamowanie wzrostu komórek raka jelita grubego w badaniach in vitro oraz podawanie ekstraktu spowodowało ograniczenie wzrostu guza w badaniach in vivo.

   

  Sposób oznaczania wrażliwości tkanek na insulinę, sposób identyfikacji insulinooporności i określania predyspozycji do zaburzenia z nią związanego oraz zastosowanie wskaźnika insulinowrażliwości

  Insulinooporność, czyli zmniejszona odpowiedź biologiczna na insulinę, jest czynnikiem ryzyka cukrzycy typu 2, chorób układu krążenia, chorób neurodegeneracyjnych, niektórych nowotworów i wielu innych schorzeń. Insulinooporność można wykryć już u młodych osób, na wiele lat przed rozwinięciem się związanych z nią chorób. Opracowanie prostego wskaźnika oceniającego stopień insulinooporności może mieć istotne zastosowanie w profilaktyce cukrzycy typu 2 i innych chorób związanych z insulinoopornością. Celem projektu było opracowanie gotowego testu diagnostycznego, mogącego umożliwić wczesne wykrywanie predyspozycji do chorób związanych z insulinoopornością. W ten sposób możliwa jest dokładna wczesna diagnostyka insulinooporności. Test powinien być wykonywany w  celu oceny predyspozycji do chorób związanych z insulinoopornością. Szczególnie wskazane jest oznaczenie wskaźnika u osób obciążonym wywiadem rodzinnym cukrzycy, u osób otyłych, z nadciśnieniem tętniczym, chorobami sercowo-naczyniowymi, zaburzeniami lipidowymi, u kobiet z zespołem policystycznych jajników, u kobiet, które przebyły cukrzycę ciążową lub urodziły dziecko o masie ciała powyżej 4 kg.

   

  Sposób oznaczania wrażliwości tkanek na insulinę, sposób identyfikacji insulinooporności i/lub określania predyspozycji do zaburzenia z nią związanego, zastosowanie wskaźnika insulinowrażliwości oraz zestawy diagnostyczne i ich zastosowania

  Insulinooporność, czyli zmniejszona odpowiedź biologiczna na insulinę. Wskaźnik może być stosowany jako biomarker predyspozycji do chorób związanych przede wszystkim do cukrzycy typu 2, ale także chorób sercowo-naczyniowych, chorób neurodegeracyjnych, w zespołach endokrynologicznych, w tym zespołach związanych z zaburzeń płodności, np. w zespole policystycznych jajników.  Powinien być oznaczany w populacji ogólnej, celem oceny predyspozycji do chorób związanych z insulinoopornością.

   

  Dwuniciowy kwas nukleinowy do wyciszania ekspresji genu kodującego białko PRODH/POX i jego zastosowanie, wektor ekspresyjny, komórka gospodarza, klon komórkowy, kompozycja farmaceutyczna, sposób in vitro wyciszania ekspresji genu podującego białko PRODH/POX, jednoniciowy kwas nukleinowydo wyciszania ekspresji genu kodującego białko PRODH/POX i jego zastosowania

  Wynalazek stanowi sekwencja nukleotydowa, która po wprowadzeniu do wnętrza komórki powoduje upośledzenie ekspresji białka enzymatycznego PRODH/POX. Unikalna sekwencja DNA wprowadzona zostaje do komórki gospodarza, gdzie następnie zostaje powielona i przepisana na sekwencję RNA. W konsekwencji nie dochodzi do powstawania produktu białkowego. W przypadku stabilnego wyciszenia komórek możliwe jest zbadanie i zaobserwowanie mechanizmów adaptacyjnych komórki, określenie roli jaką pełni PRODH/POX, zmian biochemicznych wynikających z niedoboru tego enzymu oraz opracowania odpowiedniego schematu postępowania prowadzącego do wywołania określonego efektu, np. apoptozy komórki. Wynalazek może być wykorzystany do powstania nowych modeli komórkowych z wyciszoną ekspresję białka enzymatycznego PRODH/POX. Wynalazek może stać się przełomowym odkryciem w badaniach nad eksperymentalną terapią przeciwnowotworową.

   

  Biosensor do oznaczania stężenia enzymu katepsyny L

  Wynalazek znacznie skraca czas oznaczenia stężenia enzymu w płynach ustrojowych. Metoda jest znacznie tańsza od istniejącej, szybsza i wymaga mniejszej ilości materiału biologicznego. Biosensor został skonstruowany i przetestowany w celu sprawdzenia i potwierdzenia jego funkcjonalności.