• Ostatnia zmiana 29.05.2017 przez BOWITT

  Współpraca

   


  Oferta Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zakresie prac badawczo-rozwojowych (B+R)

   

  Centrum Medycyny Doświadczalnej

  Centrum Badań Innowacyjnych

  Laboratorium Obrazowania Molekularnego

  Centrum Badań Klinicznych

  Euroregionalne Centrum Farmacji

   

  CENTRUM MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

   

  Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków wyspecjalizowanych w prowadzeniu hodowli oraz przeprowadzaniu badań eksperymentalnych na zwierzętach laboratoryjnych. Centrum stanowi unikalną bazę do prowadzenia badań podstawowych, przedklinicznych i wdrożeniowych dla jednostek krajowych i międzynarodowych.

  W 2012 roku Centrum Medycyny Doświadczalnej uzyskało „Certyfikat Zgodności z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej” - GLP w zakresie:

  • badania właściwości fizykochemicznych
  • badania właściwości toksycznych
  • inne badania: farmakokinetyczne

   

  Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oferuje wysoki standard hodowli zwierząt. Duża powierzchnia hodowlana oraz specjalistyczny sprzęt pozwalają na rozszerzenie oferty nie tylko na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ale także na potrzeby innych jednostek i firm.

  Hodowla:

  • zwierzęta o statusie zdrowotnym SPF, sprowadzane z dwóch renomowanych ośrodków hodowlanych na świecie: Jackson Laboratory i Charles River.
  • modele: szczurów Cmdb:WI, ,Wistar Kyoto WKY/NCrl, SHR/NHsd oraz myszy BALB/c/cmdb, C57BL6/cmdb,CBy.Cg-Foxn1/cmdb oraz myszy transgeniczne GMO- 8 szczepów
  • grupy zwierząt eksperymentalnych dobierane wg. wieku, masy ciała, płci
  • sprowadzenie i hodowle nowych modeli zwierząt na indywidualne zamówienia
  • możliwość hodowli w systemie indywidualnie wentylowanych klatek (IVC) szczególnie wrażliwych modeli zwierząt (np. myszy SCID)
  • wykwalifikowany personel, przeszkolony w zakresie hodowli zwierząt transgenicznych

   

  Część eksperymentalna wraz z laboratoriami diagnostycznymi oraz salami operacyjnymi obejmuje prowadzenie usług w zakresie badań biomedycznych zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi zapewniającymi spełnienie wymagań GLP.

  Część laboratoryjna Centrum Medycyny Doświadczalnej obejmuje 7 pomieszczeń wyposażonych w specjalistyczny sprzęt najnowszej technologii umożliwiające badania w zakresie:

  • morfologii i biochemii
  • hodowli komórkowej
  • histopatologii
  • biologii molekularnej

  Wszystkie pomieszczenia do hodowli oraz utrzymania zwierząt w eksperymencie, sale operacyjne, pokoje laboratoryjne są klimatyzowane poprzez nowoczesny system zapewniający optymalne warunki do utrzymania zwierząt laboratoryjnych. Zarówno część hodowlana jak i część eksperymentalna są objęte stałym nadzorem wizyjnym.

   

  ul. Marii Skłodowskiej - Curie 24 A,

  15-276 Białystok,

  tel.: 085 6865153, fax: 085 6865152

  e-mail: cmd@umb.edu.pl

  Link: Centrum Medycyny Doświadczalnej

   

  CENTRUM BADAŃ INNOWACYJNYCH

   

  Celem badań zaprojektowanych przez Centrum jest poszukiwanie nowych markerów wczesnego wykrywania, zapobiegania chorób cywilizacyjnych oraz ich skutecznej indywidualizowanej terapii w oparciu o innowacyjne technologie wielkoskalowe: w tym genomikę, transkryptomikę, epigenomikę, proteomikę i metabolomikę.

  Obszary badawcze zdefiniowane na podstawie dotychczasowych zainteresowań naukowych jednostek uczestniczących w projekcie obejmują choroby cywilizacyjne, które stanowią główne zagrożenia zdrowotne społeczeństw, w tym szczególnie badania dotyczą:

  • chorób nowotworowych (rak płuc, guzy mózgu),
  • chorób układu krążenia,
  • otyłości i cukrzycy typu 2,
  • chorób OUN (w tym choroby Alzheimera).

   

  W 2012 roku Centrum otrzymało od MNiSW status 

  Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW)

  w obszarze nauk medycznych i nauk.

   

  Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku tworzą jednostki:

  • Zakład Chemii Leków
  • Samodzielna Pracownia Analizy Leków
  • Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
  • Zakład Bromatologii
  • Zakład Farmakoterapii Monitorowanej
  • Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych
  • Zakład Farmakodynamiki
  • Zakład Toksykologii
  • Zakład Farmakognozji
  • Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
  • Zakład Klinicznej Biologii Molekularnej
  • Centrum Medycyny Doświadczalnej oraz współpracujące jednostki zagraniczne:

                       - Center for Statistic, Hasselt University

                       - Center for Metabolomics and Bioanalysis, University San Pablo-CEU

   

  W ramach Centrum Badań Innowacyjnych zostało utworzone również specjalistyczne CENTRUM BIOINFORMATYKI I ANALIZY DANYCH

  Głównym celem Centrum jest dostarczanie i interpretacja wyników zaawansowanych analiz danych naukowych. Ponadto świadczone usługi obejmują m.in.:

  • przeprowadzanie analiz sekwencji DNA, ekspresji genów, analiz w zakresie epigenetyki, modelowania molekularnego, a także wykonywanie innych analiz bioinformatycznych;
  • konsultacje w zakresie bioinformatyki i metod programowania;
  • administrowanie bazami danych, w tym badań kohortowych;
  • zarządzanie danymi oraz niestandardowe, wielostopniowe interpretacje danych;
  • zapewnienie użytkownikom dostępu do zasobów komputerowych, baz danych i specjalistycznego oprogramowania

   

  ul. Jana Kilińskiego 1

  15-089 Białystok

  Pałac Branickich

  tel. 85 748 54 17

  e-mail: cir.know@umb.edu.pl

   

  LABORATORIUM OBRAZOWANIA MOLEKULARNEGO

   

  Laboratorium Obrazowania Molekularnego wyposażone jest w najnowocześniejszy, innowacyjny na skalę światową skaner hybrydowy całego ciała PET/MR o wysokim natężeniu pola magnetycznego (3.0 Tesla) oraz pracownię izotopową klasy II.

  Jest to jeden z dwóch tego typu skanerów w Polsce i jeden z 50 na świecie. Badania przeprowadzane w Laboratorium Obrazowania Molekularnego mają zarówno charakter naukowy, diagnostyczny, jak i dydaktyczny.

  Dzięki temu urządzeniu możliwe jest przeprowadzenie unikalnych badań z dziedziny neurologii, psychiatrii, kardiologii czy onkologii, m.in.:

  • poszukiwanie wczesnych markerów chorób neurozwyrodnieniowych,
  • ocena dystrybucji leków w organizmie i ich wpływ na metabolizm komórki,
  • wczesna diagnostyka i monitorowanie raka stercza,
  • rozpoznanie i monitorowanie guzów głowy i szyi,
  • wykorzystanie we wczesnej diagnostyce i ocenie terapii w zaburzeniach poznawczych i przy objawach pozytywnych w psychiatrii,
  • analiza aktywności tkanki tłuszczowej w poszukiwaniu terapii otyłości,
  • wczesna diagnostyka guzów neuroendokrynnych,
  • monitorowanie marskości wątroby, diagnostyka różnicowej zmian ogniskowych w trzustce oraz wczesna diagnostyka nowotworów układu pokarmowego,
  • badania metabolizmu mięśnia sercowego u pacjentów po rozległym zawale mięśnia sercowego,
  • identyfikacja niestabilnych blaszek miażdżycowych,

   

  Jednocześnie możliwe jest wykonywane usług badawczych w obszarze informatyki i fizyki, m.in.:

  • przetwarzanie obrazów medycznych uzyskanych skanerem PET-MR
  • modelowanie procesów przepływów krwi w naczyniach krwionośnych,
  • tworzenie dynamicznych modeli 3D organów ciała na bazie obrazów uzyskiwanych w obrazach wynikowych PET-MR,
  • wytwarzanie innowacyjnego oprogramowania do obsługi skanera PET-MR,
  • badania nad nowymi radioizotopami używanymi w badaniach diagnostycznych skanera PET-MR,
  • badania nad radioizotopami wykorzystywanymi w procesie leczenia chorób nowotworowych.

   

  ul. Żurawia 71A

  15-540 Białystok

  Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (budynek II)

  tel.: 737 48 00 41, 85 686 50 94

  fax: 85 686 50 93

  Link: Laboratorium Obrazowania Molekularnego

   

  CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH

   

  Celem Centrum Badań Klinicznych jest poszukiwanie nowych biomarkerów wczesnego wykrywania oraz metod skutecznej indywidualizowanej terapii chorób cywilizacyjnych w oparciu o innowacyjne technologie wielkoskalowe. Kluczowymi obszarami badań naukowych prowadzonych przez doposażone jednostki są choroby cywilizacyjne, które stanowią zagrożenie zdrowotne społeczeństwa:

  • otyłość,
  • cukrzyca,
  • zaburzenia metaboliczne,
  • choroby neurodegeneracyjne,
  • przewlekłe choroby nerek i wątroby,
  • choroby nowotworowe.

   

  W skład Centrum wchodzą jednostki:

  • Laboratorium Ludzkiego Genomu,
  • Pracownia Epigenomiki Starzenia,
  • Laboratorium Biomarkerów Chorób Cywilizacyjnych,
  • Laboratorium nutraceutyczne i indywidualizowanej dietoterapii,
  • Pracowania Badania Wysiłku Fizycznego,

   

  Laboratorium Ludzkiego Genomu wraz z Pracownią Epigenomiki Starzenia posiadają najnowocześniejszy sprzęt sekwencjonowania nowej generacji. Jest to obecnie najbardziej innowacyjna i najdokładniejsza technologia wykorzystywana w naukach genomicznych. Dzięki informacjom uzyskanym drogą sekwencjonowania możliwe jest uchwycenie obrazu całego genomu ludzkiego i powiązanie z występującymi u pacjenta cechami, tj. daną jednostką chorobową lub procesem starzenia. Obserwowane zmiany genomu to zarówno punktowe zmiany w sekwencji, jak i większe rearanżacje mające wpływ na ekspresję różnych białek, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Oprócz zmian w kodzie genetycznym możliwa jest również detekcja zmian struktury przestrzennej chromatyny, a także jej oddziaływań z czynnikami regulującymi procesy transkrypcyjne. Ze względu na dużą ilość danych produkowanych z wykorzystaniem metod wielkoskalowych, laboratorium aktywnie współpracuje z Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, które zapewnia wsparcie zarówno w zakresie analizy statystycznej wyników jak i analizy bioinformatycznej, wymagającej jednoczesnego wykorzystania grup serwerów o odpowiedniej mocy obliczeniowej.

  Laboratorium Biomarkerów Chorób Cywilizacyjnych prowadzi badania w zakresie poszukiwania białkowych (proteomika) i drobnocząsteczkowych (metabolomika) biomarkerów przy wykorzystaniu spektrometrii mas. Laboratorium wyposażone jest w trzy spektrometry masowe połączone z chromatografami cieczowymi. Są to następujące tandemowe analizatory masy: QTOF, QqQ oraz Orbitrap. QTOF i orbitrap wykorzystywane są do poszukiwania nowych biomarkerów metodami tzw. metabolicznego lub proteomicznego odcisku palca. Ponadto analizator typu QqQ pozwala na dokładne określenie stężenia wybranych białek czy metabolitów. Materiał biologiczny dotychczas wykorzystywany w badaniach to krew, mocz, płyn owodniowy, płyn komorowy, ciało szkliste, ekstrakty tkankowe czy też komórki z hodowli.

  Wielkoskalowy charakter badań proteomicznych czy metabolomicznych powoduje generowanie dużej ilości danych, których opracowywanie wymaga zastosowania specjalistycznego oprogramowania. Laboratorium posiada programy do opracowywania i analizy danych uzyskiwanych w badaniach proteomicznych i metabolomicznych oraz do wieloczynnikowej analizy statystycznej.

  Pracownia badania wysiłku fizycznego wyposażona jest w zestaw do wykonywania prób wysiłkowych, w skład którego wchodzi bieżnia medyczna, cykloergometr, EKG oraz ergospirometr. Pracownia wyposażona jest również w sprzęt do wykonywania biopsji mięśni szkieletowych oraz tkanki tłuszczowej podskórnej. W ramach prowadzonych projektów badany jest wpływ wysiłku fizycznego na prewencję i leczenie cukrzycy typu 2 i otyłości oraz procesy molekularne zachodzące w tkance mięśniowej pod wpływem regularnej aktywności fizycznej. Dodatkowo prowadzone są badania dotyczące mobilizacji komórek macierzystych, regulatorów procesów metabolicznych oraz mediatorów stanu zapalnego podczas wysiłku fizycznego.

   

  EUROREGIONALNE CENTRUM FARMACJI

   

  Euroregionalne Centrum Farmacji jest wysoko wyspecjalizowaną jednostką farmaceutyczno-analityczną, która wprowadza nowoczesne techniki badawcze do codziennej pracy naukowej. Mieści się w nowo wybudowanym budynku, zawierającym pomieszczenia dydaktyczne, naukowe (specjalistyczne laboratoria) i administracyjne oraz wyposażonym w nowoczesną aparaturę o standardach europejskich przeznaczoną do zadań zarówno edukacyjnych jak i naukowych.

  Pracownicy Euroregionalnego Centrum Farmacji prowadzą badania naukowe we współpracy z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Dotyczą one m.in. poszukiwania nowych leków pochodzenia syntetycznego i naturalnego, oceny mechanizmu działania leków, ich toksyczności oraz profilu farmakokinetyczno-farmakodynamicznego, technologii postaci leku i diagnostyki medycznej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania naukowego jest ocena patomechanizmu chorób nowotworowych, zapalnych i metabolicznych oraz poszukiwanie markerów tych chorób.

  W ramach Euroregionalnego Centrum Farmacji działa

  EUROREGIONALNE LABORATORIUM ANALIZ FARMACEUTYCZNYCH

  Euroregionalne Laboratorium Analiz Farmaceutycznych to pierwsza tego typu placówka w kraju, która zapewnia możliwość kontroli leków i preparatów pochodzących z wymiany przygranicznej oraz ocenę jakościowo-ilościową substancji toksycznych w preparatach leczniczych, żywności oraz w materiale biologicznym. Współpracę z placówką prowadzą przedstawiciele policji, prokuratury, straży pożarnej oraz straży granicznej.

   

  ul. Mickiewicza 2D

  15-222 Białystok

  tel.: 85 748 5431

  e-mail: dziekfar@umb.edu.pl