Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O projekcie.
 • Ostatnia zmiana 24.11.2022 przez Dział Projektów Pomocowych

  O projekcie

   

  Projekt pozakonkursowy pn. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  • Cel projektu

  Celem projektu jest wypracowanie mechanizmów budowania doskonałości dydaktycznej poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych na UMB.

  Cel zostanie zrealizowany poprzez m.in. zidentyfikowanie na uczelni Liderów (tzw. Liderzy Doskonałości Dydaktycznej i Liderzy Doskonałości Cyfrowej) i rozwój ich kompetencji w zakresie przywództwa, sztuki dydaktyki akademickiej, metodyki e-learningu wraz z ewaluacją wiedzy, a także wsparcie zmian organizacyjnych na uczelni oraz podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UMB.

  • Główne zadania przewidziane w projekcie
  1. Strategia Doskonałości Dydaktycznej: warsztaty mające na celu podniesienie kompetencji uczestników w zakresie pracy nad strategią rozwoju dydaktyki na uczelni, z jednoczesnym jej przygotowywaniem (w duchu koncepcji learning by doing) – od diagnozy potrzeb i przeglądu dobrych praktyk po stworzenie docelowego produktu: Strategii Doskonałości Dydaktycznej na lata 2023-2030.
  2. Warsztaty Liderów Doskonałości Dydaktycznej: cykl warsztatów z Przywództwa (przygotowanie pracowników UMB do roli Liderów) oraz Sztuki Dydaktyki Akademickiej.
  3. Liderzy Doskonałości Dydaktycznej w działaniu: wykorzystanie kompetencji nabytych przez Liderów Doskonałości Dydaktycznej do organizacji szkoleń z nowoczesnych metod dydaktycznych na UMB. Liderzy dokonają diagnozy potrzeb szkoleniowych na wydziałach, zorganizują szkolenie w ww. zakresie oraz pozyskają informację zwrotną od uczestników.
  4. E-egzaminy UMB: warsztaty Metodyka e-learningu wraz z ewaluacją wiedzy w zakresie doskonalenia procesu weryfikacji wiedzy studentów UMB (np. sprawdziany, egzaminy); wykorzystanie potencjału LMS jako narzędzia do egzaminowania; zakup urządzeń mobilnych typu tablet. W ramach warsztatów przeprowadzone zostaną testy przyjętych form weryfikacji wiedzy, z udziałem wytypowanej przez uczestników warsztatów grupy studentów. Opracowany zostanie regulamin i rekomendacje dotyczące egzaminowania.
  • Efekt projektu

  Efektem projektu będzie utworzenie i wdrożenie na UMB Strategii Doskonałości Dydaktycznej. Przyjęte rozwiązania zostaną utrzymane poprzez nowo powołaną dedykowaną jednostkę (IX.2023), odpowiedzialne za kompleksowy rozwój dydaktyki, w tym prowadzenie badań w zakresie potrzeb i potencjału dydaktycznego, promocji nowoczesnych metod nauczania, wsparcia dydaktyków wykorzystujących najnowsze metody edukacyjne oraz nadzór nad wdrożeniem opracowanej Strategii.

  • Wartość projektu: 664.350,00 PLN
  • Okres realizacji projektu: 01.10.2022 – 30.09.2023

   

  Pierwsze spotkanie w ramach projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni (galeria zdjęć)

   


   

  REGULAMIN PROJEKTU PN. „DOSKONAŁOŚĆ DYDAKTYCZNA UCZELNI” z dn. 19.10.22 (ANEKS nr 1)

  OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

  DEKLARACJA UCZESTNIKA PROJEKTU

   

  WERSJE ARCHIWALNE:

  REGULAMIN PROJEKTU PN. „DOSKONAŁOŚĆ DYDAKTYCZNA UCZELNI”

   

  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  POWRÓT